Miljö i skolan

En del barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. Den som är ansvarig för en verksamhet inom skolan och förskolan ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En bra inomhusmiljö både underlättar för allergiker och förebygger besvär hos alla. De riskfaktorer som vi är särskilt uppmärksamma på innefattar:

  • fuktskador
  • radon
  • dålig ventilation
  • buller
  • felaktig eller undermålig städning 

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas.

Buller och luftkvalitet

Frisk luft att andas och en lugn miljö ger oss bättre förutsättningar att må bra.

Senast granskad 2022-01-11 av HANSJO