Likabehandling, trygghet och studiero

Att känna trygghet i skolan är en självklarhet. Arbetet med att skapa en trygg och lugn skolmiljö sker både på ett förvaltningsövergripande plan och ute på varje skola och förskola. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje skola och förskola tar fram en egen likabehandlingsplan som beskriver arbetet med att främja trygghet och motverka mobbning och otrygghet på skolan. Planen uppdateras varje år. 

Planerna hittar du på respektive skolas sida. 

barn

Grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. De kommunala skolorna har ett geografiskt upptagningsområde och elever som bor inom detta område är alltid garanterade en plats. 

Senast granskad 2015-11-09 av agneta.olofsson@trollhattan.se