Olyckor och kriser

Trollhättans Stad arbetar förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser  och krishantering. Enskilda, lättare tillbud eller olyckor hanteras vanligtvis av skolans, eller förskolans personal. Barn och elever omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vid stora eller allvarliga olyckor och tillbud kan förvaltningens - eller Trollhättans Stads - krishanteringsorganisation hantera händelsen. 

POSOM

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är kommunens stödgrupp vid kriser. POSOM är en stödresurs som kan dra i gång med kort varsel och träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga genom att vara stödpersoner till enskilt drabbade personer eller till hela familjer. Personerna i POSOM-gruppen ska främst vara medmänniskor och inte experter. Samtliga i POSOM-gruppen har tystnadsplikt.

Försäkringar

Olycksfallsförsäkringen gäller elever, barn och andra grupper inom Trollhättans Stads verksamhetsområde.

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO