Elev med block och penna

Studie- och yrkesvägledning

Hos Studie- och yrkesvägledare (SYV) på Trollhättans Stads grundskolor får du hjälp med att hitta ditt bästa utbildnings- eller yrkesalternativ.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ibland jobbar vägledaren med en grupp, ibland jobbar vägledaren med dig ensam. Det du och vägledaren jobbar med är: att hitta och utveckla din självkännedom, att du vet vilka utbildnings och yrkesalternativ som finns och att du skall känna dig trygg med den utbildningsväg du valt.

Vägledaren träffar oftast eleverna i nian, men är också ute i de andra klasserna och informerar om utbildningar eller regeländringar. Ibland kommer yngre elever som har tappat motivationen med sitt skolarbete för att få hjälp att hitta sin nya väg.

Vägledaren ingår i elevhälsan och hjälper där till med att hitta möjliga utbildnings- och yrkesvägar för dem som av någon anledning behöver anpassa sin studiegång.

Vägledarna har också kontakt med näringslivet och hjälper dig att hålla reda på nya utbildningsvägar och var de nya jobben kommer.

Senast granskad 2019-05-03 av AGNOLO