Klagomål på utbildningen

Enligt skollagen är kommunen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klagomål kan till exempel handla om bemötande, trivsel, inflytande eller stöd till en enskild elev. Om det framkommer brister ska det åtgärdas. Gör såhär om du vill klaga.

Kontakta i första hand skolan

Kontakta mentor, lärare eller annan personal vid berörd skola eller förskola. I menyträdet till vänster hittar du alla Trollhättans Stads förskolor, skolor och övrig verksamhet, samt adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter till dem.

Kontakta rektor i andra hand

Om personalen inte kan lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor på skolan eller förskolan. 

Kontakta Utbildningsnämnden i tredje hand

Om problemet inte åtgärdas av rektor, eller om du inte känner att du kan få någon konstruktiv dialog med verksamheten ska du skriva till Utbildningsnämnden.

Skicka ditt klagomål till:
Trollhättans Stad
Utbildningsnämnden
461 84 Trollhättan

Du kan också skicka klagomålet via e-post till: utbildning@trollhattan.se

Utbildningsförvaltningens kontaktperson vid klagomål:
Bente Budau
Tel. 0520-49 72 94

Klagomålen blir allmän handling

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar den till nämnden. Det gäller både skriftliga klagomål och klagomål insända via e-post. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål inom fem arbetsdagar. Du får också kontaktuppgifter till den person som handlägger ditt ärende. Utredningen skall göras så snabbt som möjligt.

När utredningen är klar får du ett skriftlig svar.

Senast granskad 2020-09-03 av KATLOO