Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar.

Enhet Kunskapsförbundet Väst Vänerparken 5 462 85 Vänersborg 0521-72 27 40

Vuxenutbildning i Trollhättan bedrivs av Kunskapsförbundet Väst, ett kommunalförbund gemensamt för Vänersborg och Trollhättan.

Bilden är ett foto på vuxenutbildningens logotyp.

Senast granskad 2015-05-22 av Clara Bengtsson