SFI, Svenska för invandrare

Målet med SFI - svenska för invandrare, är att du ska få kunskaper i det svenska språket, om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv, så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning i Sverige.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. SFI i Trollhättans Stad bedrivs av Kunskapsförbundet Väst. 

Läs mer om SFI på Kunskapsförbundet Västs hemsida

Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.  Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Rättigheten gäller även finländska medborgare som stadigvarande arbetar i kommunen men bor i Finland nära gränsen till Sverige och som i övrigt uppfyller villkoren. Däremot omfattas inte personer som har kunskaper i det danska eller norska språket som gör att grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig.

Senast granskad 2015-03-13 av ANDGLE