Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Målen för utbildningen är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras

Trollhättans Stad erbjuder kommunal utbildning som anpassad utbildning via Kunskapsförbundet Väst. 

Läs mer om utbildningen på Kunskapsförbundet Västs webbplats

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO