porträtt

Jobba hos oss

Vi söker skickliga, drivna och engagerade pedagoger! Ditt uppdrag är att använda lusten och utveckla kreativiteten och förstå att varje barn har unika förutsättningar att utveckla kunskap. Vårt mål är att alla barn och elevers kunskapsutveckling ska stärkas och att vårt arbete inspirerar till lusten att lära. Vi har förskolor och skolor att länga till!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Våra pedagoger bygger framtiden

Inom Utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ca 2000 personer med skicklighet, drivkraft och engagemang för vår framtid. Tillsammans bygger vi förskolor och skolor där barn och unga får växa och lära nyfiket - varje dag! 

Pedagogens uppdrag är att använda lust och kreativitet i sitt arbete, att förstå att varje barn har unika förutsättningar att utveckla kunskap. Vårt mål är att alla barn och elevers kunskapsutveckling ska stärkas och att vårt arbete inspirerar till lusten att lära. 

Kunskapsbyggande

Pedagogens förmåga att stimulera eleverna till att söka kunskap handlar i slutändan om livskvalitet. Om att utveckla elevens förmåga att använda kunskap på ett konstruktivt sätt i livet. Det är ett komplext uppdrag som förutom lärandet ska fostra människor att fungera i ett demokratiskt samhälle. Vi kallar det kunskapsbyggande. En process som börjar redan i förskolan och som genom skolåren ska lägga en grund för elevens framtida liv, vare sig det blir som rörmokare, astronaut, säljare eller professor. Men det handlar inte bara om eleven. Vi är en lärande organisation och för att väcka elevernas lust till kunskap är det lika viktigt att vi lärare själva visar att det är roligt att lära.  

Karriär

 

Läs mer om våra karriärvägar på vår karriärsajt Levla-up!

Trollhättans Stads skolor och förskolor erbjuder dig ett urval av olika karriärmöjligheter med hög kvalitet där du som lärare får möjlighet att växa och utvecklas i din profession!

Utbildningsförvaltningens verksamheter präglas av ständig utveckling – och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften! Vi strävar efter att alltid knyta pedagogik och under- visningsmetoder till aktuell forskning.

Utvecklingslärare, förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag och förstelärare spelar en viktig roll i skolutvecklingen. Förstelärarna och förskollärarna är knutna till en specifik skola och utvecklingslärarna har ett förvaltningsövergripande arbetsområde. Grupperna arbetar projektinriktat med utvecklingsarbete som ska öka måluppfyllelsen.

Inom våra verksamheter finns kompetensutveckling och kollegialt lärande i flera olika former. Pedagoger får möjlighet att genom drivkraft och nytänkande utvecklas och växa i sina yrkesroller tillsammans med kollegor. Genom kollegialt lärande sprids kunskapen inom och mellan olika verksamheter och vi växer stark tillsammans för en framgångsrik skolorganisation i Trollhättan. I projektet Samverkan för Bästa skola finns flera olika kompetensutvecklingsinsatser och samarbeten med universitet.

Ditt första år som nyexaminerad lärare inom Trollhättans Stad är ett introduktionsår som bland annat innebär att du får vägledning av en erfaren lärare. Ett sätt att utveckla din potential genom reflektion och samtal.

Vi erbjuder en arbetsplats där kompetenser, erfarenheter och språk från hela världen möts och skapar förutsättningar för förnyelse, kreativitet och framgång. Verksamheten utgår- och utformas efter att alla barn är olika och har olika behov.

I varje barn och elev bor unika förutsättningar och förmågor. Som pedagog utvecklar du elevens kreativitet, glädje, lust och engagemang i lärandet.

Du stimulerar eleven till att söka kunskap och utvecklar elevens förmå- ga att använda kunskap på ett konstruktivt sätt i livet. Det är ett komplext uppdrag som förutom lärandet ska fostra människor att fungera i ett demokratiskt samhälle. Vi kallar det kunskapsbyggande. En process som bör- jar redan i förskolan och som genom skolåren lägger en grund för elevens framtida liv, vare sig det blir som rörmokare, astronaut, säljare eller professor.

Att uppmuntra barn att vara just barn, att låta dem pröva, upptäcka och fråga - det är en konst i sig. En konst som kräver både kunskap, erfarenhet och rätt förhållningssätt. Våra pedagoger låter barn och elever växa nyfiket - varje dag!

Bilden föreställer två flickor som ler stort in i kameran. De står på skolgården och solen lyser. Den ena flickan är centrerad i bild och hon har brunt hår och en rosa tröja. Snett i bakgrunden står en till flicka. Hon har långt brunt hår och en svart tröja med en tiger på. I bakgrunden syns tre barn som leker.

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

Sök jobb i Trollhättans Stad

Vi gör skillnad varje dag!
Vi är stolta över våra 4 500 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Alla våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare, nu och i framtiden.

Senast granskad 2022-10-24 av ANDGLE