Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling, där skickliga pedagoger och skolledare står för drivkraften! Vi strävar alltid efter att knyta pedagogik och undervisningsmetoder till aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

All skolutveckling i Trollhättans Stad tar sin utgångspunkt i de pedagogiska bokslut som sammanfattar vårt systematiska kvalitetsarbete. Hos oss finns alltid spännande utvecklingsprojekt att delta i eller ta del av. Här finner du ett axplock av allt det som pågår inom våra verksamheter!

 Höstterminen 2018 startade med en gemensam kick-off för samtliga grundskollärare i Trollhättan där över 800 personer deltog. Träffen var startskottet för en förvaltningsövergripande satsning på att stärka den digitala kompetensen och skapa en roligare skola som möter eleverna där de är: En digital skola att längta till! 

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Förskolor satsar på utveckling

Genom att satsa på utbildning och gemensam planeringstid för pedagoger ska förskolor i västra Trollhättan öka kvaliteten i verksamheten. Målet är en förskola som bättre lever upp till målen i skollagen och förskolans läroplan.

Förskolan stärker kunskap kring barn med behov

I ett samarbete mellan förskolor i östra Trollhättan ska pedagogernas förmåga att möta barn med särskilda behov stärkas. Som ett led i detta höll psykologen och författaren David Edfelt en föreläsning för personal och chefer där han gav tips

Samverkan för bästa förskolan

Nu drar ett stort utvecklingsarbete i förskolan igång i Trollhättan. Det handlar om uppdraget Samverkan för bästa skola - ett regeringsuppdrag som Skolverket arbetar med i samverkan med bland annat Trollhättans Stad.

Projekt OMSTART

Genom att lägga om organisationen i grunden, värva personal med hög kompetens och stor förändringsvilja ska Frälsegårdsskolan bli en attraktiv skola för både elever och personal, där alla barn ges möjlighet att lyckas.

Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet.

Sagt om skolutveckling i Trollhättan

Utbildningsförvaltningens organisation präglas av ständig utveckling. Varje dag pågår framgångsrik skolutveckling som många gånger fångas i press och media. Här är en samling artiklar och filmer om skolutveckling i Trollhättans Stad!

Senast granskad 2018-08-17 av Andreas Gleisner