Bilden föreställer två flickor som ler stort in i kameran. De står på skolgården och solen lyser. Den ena flickan är centrerad i bild och hon har brunt hår och en rosa tröja. Snett i bakgrunden står en till flicka. Hon har långt brunt hår och en svart tröja med en tiger på. I bakgrunden syns tre barn som leker.

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling, där skickliga pedagoger och skolledare står för drivkraften! Vi strävar alltid efter att knyta pedagogik och undervisningsmetoder till aktuell skolforskning och beprövad erfarenhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

All skolutveckling i Trollhättans Stad tar sin utgångspunkt i de pedagogiska bokslut som sammanfattar vårt systematiska kvalitetsarbete. Hos oss finns alltid spännande utvecklingsprojekt att delta i eller ta del av. Här finner du ett axplock av allt det som pågår inom våra verksamheter!

Likvärdig utbildning gynnar alla elever

Se filmen på Vimeo 

Undervisningen i Trollhättans Stads skolor är resultatet av lärares och rektorers analys av elevernas resultat och behov. I den här filmen får du en inblick i hur utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete genererar en likvärdig undervisning av hög kvalitet i klassrum och skolor runt om i Trollhättans Stad.

Undervisning i förskolan - "Språk är makt"

Se filmen på Vimeo

Förskolan är första steget i det svenska utbildningsväsendet. I Trollhättans Stads förskolor arbetar förskollärare och rektorer med analys av barnens resultat och behov, och anpassar utbildningen för att alla barn ska få likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor. 

En digital skola att längta till 

Se filmen på Vimeo

Filmen handlar om vår förvaltningsövergripande satsning på att stärka den digitala kompetensen och skapa en roligare skola som möter eleverna där de är: En digital skola att längta till! 

Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet.

Sagt om skolutveckling i Trollhättan

Utbildningsförvaltningens organisation präglas av ständig utveckling. Varje dag pågår framgångsrik skolutveckling som många gånger fångas i press och media. Här är en samling artiklar och filmer om skolutveckling i Trollhättans Stad!

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO