Studenter

Gymnasium

Den kommunala gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen i Trollhättans Stad drivs av Kunskapsförbundet Väst: ett kommunalförbund som bildats av Trollhättan och Vänersborg gemensamt.

I Trollhättans finns två gymnasieskolor. 

Gymnasieskolorna heter Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. 

I Trollhättans finns det också en gymnasiesärskola och utbildning för vuxna.

Om du har frågor om gymnasieskolor ska du ringa till Kunskapsförbundet Väst på telefonnummer 0521-72 27 40.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förbundet skall vara en flexibel och konkurrenskraftig organisation som står för kvalitet. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Vänersborg och Trollhättan.
 
I Trollhättan är det Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet som drivs av Kunskapsförbundet Väst. I Vänersborg är det Birger Sjöberggymnasiet.

Kunskapsförbundet Väst

Bilden föreställer Kunskapsförbundets logotyp.

På Kunskapsförbundets hemsida kan du läsa om skolornas olika program och inriktning. 

Magnus Åbergsgymnasiet

Magnus Åbergsgymnasiet

Blanketter rörande din skolgång, Magnus Åbergsgymnasiet

Läsårstider och studenten, Magnus Åbergsgymnasiet

Resor och busskort, Magnus Åbergsgymnasiet

Studie- och yrkesvägledning, Magnus Åbergsgymnasiet

Nils Ericsongymnasiet

Nils Ericsonsgymnasiet

Blanketter rörande din skolgång, Nils Ericsonsgymnasiet

Läsårstider och studenten, Nils Ericsonsgymnasiet

Resor och busskort, Nils Ericsonsgymnasiet

Studie- och yrkesvägledning, Nils Ericsonsgymnasiet

Inackordering

Inackorderingstillägget kan beviljas om en elev på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackorderas på skolorten eller i dess närhet.

Läs mer om regler och ansökan om busskort, kontantersättning vid resor och inackorderingstillägg

Relaterad information

Birger Sjöberggymnasiet

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO