Två glada studenter

Kommunens Aktivitetsansvar

Är du 16-20 år och varken jobbar eller studerar, eller funderar på att hoppa av gymnasiet? Vill du ha hjälp att hitta på något att göra? Kommunen kan hjälpa dig som är 16-20 år att komma vidare mot arbetsmarknaden eller hjälpa dig att hitta andra studiealternativ. Detta kallas det Kommunala Aktivitetsansvaret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du inte påbörjat en gymnasieutbildning eller valt att hoppa av din gymnasieutbildning i förtid, är kommunen skyldig att erbjuda dig något annat, exempelvis praktik. Kontakta oss gärna för att höra mer om vilka olika alternativ som finns. Även du som är anhörig är välkommen med dina frågor.

Det Kommunala Aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att: 

"En hemkommun skall löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder." 

 

Senast granskad 2022-03-07 av CECWIL