Starta enskild verksamhet

Du som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Trollhättans Stad ska skicka in en skriftlig ansökan med vissa uppgifter som sedan behandlas av utbildningsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I dokumentet Riktlinjer för godkännande av fristående förskola kan du läsa mer om de regler som gäller för öppnande av fristående förskola.

I dokumentet Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg finns information om de ersättningsregler som gäller för fristående pedagogisk omsorg. 

För att ansöka om bidrag för enskild pedagogisk omsorg, fyll i blanketten nedan och skicka den till: 

Trollhättans Stad
Utbildningsförvaltningen
461 84 Trollhättan

Senast granskad 2022-01-11 av ANDGLE