Mätt o go!

Måltider

Serviceförvaltningen tillagar och serverar lunch till förskolor, grund- och gymnasieskolor i Trollhättans Stad. Måltiderna skapas med Livsmedelsverks rekommendationer ”Nationella riktlinjer för måltider i skolan” som grund. Måltiderna ska ge den energi och näring som eleverna behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i verksamheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan och skolan har även en pedagogisk möjlighet att visa vad som är hälsosam mat, och på så sätt skapa förståelse för vad bra matvanor innebär.

Vårt mål är att erbjuda en varierad och hållbar måltid både för hälsan och miljön.

I grund-och gymnasieskolan serveras två dagens lunch varav en rätt alltid är vegetarisk. Eleverna kan fritt välja mellan rätterna.

Till lunch serveras en salladsbuffé, bröd, smörgåsmargarin. Som måltidsdryck erbjuds mjölk och vatten.

Nationella riktlinjer för måltider i skolan

Specialkost/anpassad kost

Vid behov av specialkost och/eller anpassad kost följer Serviceförvaltningen utöver Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider i skolan” även Kost och närings ”Nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider i förskola och skola” Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl och anpassad måltid vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid andra tillfällen då detta kan behövas.

Nationella rekommendationer - Kost & Näring

Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Anpassningar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ”Vid behov av individuellt anpassad mat utöver medicinska behov eller motiv som har samband med en diskrimineringsgrund, erbjuder Trollhättans Stad, i mycket speciella fall, en veckomeny benämnd anpassad kost. Menyn sträcker sig från måndag – fredag och är framtagen utifrån kända livsmedel som hos de flesta barn/elever visat sig vara bra alternativ.

Målet för denna typ av mycket specifik ensidig kost är att barn/elev ska få pedagogisk hjälp i samband med måltiden för att successivt kunna övergå till normal kost i så stor utsträckning som möjligt. Denna måltid täcker ej fullt ut näringsbehovet för dessa barns lunch i förskola/skola. Inom Trollhättans Stad är det denna meny som erbjuds. Enskilda specifika önskemål kan ej tillhandahållas.”

Ansökan av specialkost/anpassad kost görs via en e-tjänst och kräver BankID. Ny ansökan av specialkost/anpassad kost ska göras inför varje läsårsstart eller om det sker några förändringar alternativt avslutas.

Från höstterminen 2023 krävs intyg/journalkopia i samband med ansökan. Intyg eller journalkopia får ej vara äldre än tre år. Vid diagnosticerad celiaki och diabetes godkänns intyg som är äldre än tre år.

Om en matgäst under två veckors tid inte gjort anspråk på beviljad specialkost/anpassad kost, utan att frånvaro meddelats kommer den att upphöra .
Blir specialkost/anpassad kost åter aktuell behöver ny ansökan göras och intyg bifogas.

E-tjänst: Beställning av specialkost

Via appen Skolmaten hittar du Centralkökets aktuella meny i din mobil. Ladda ner appen Skolmaten till din smartphone.  

Trollhättans Stad har ett avtal som innebär att alla kommunala skolor, som köper sin mat från Centralköket visas. Om din skola inte finns med beror det på att skolan inte handlar från Centralköket, eller att det är en fristående skola, som inte har avtal med Skolmatsappen.

Skolmaten i Appstore

Skolmaten i Google play-butiken

Surfa in på www.dinskolmat.se  för att komma till skolmatsappens hemsida. Där kan du se skollunchmenyer för de kommunala skolor i Trollhättans Stad som får sin mat från Centralköket.

Trollhättans Stad har ett avtal som innebär att alla kommunala skolor, som köper sin mat från Centralköket visas. Om din skola inte finns med beror det på att skolan inte handlar från Centralköket, eller att det är en fristående skola, som inte har avtal med Skolmatsappen.

Relaterad information

Eu-logotyp

Senast granskad 2024-04-26 av HANSJO