barn

Vår helhetsidé

Varje barn och elev ska ges likvärdiga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, alla barn och elever ska ha en lärandemiljö som främjar hållbarhet, och deras föräldrar ska ges inflytande över, och delaktighet i, deras lärande och utveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att hjälpa oss att uppnå dessa mål har vi etablerat en helhetsidé som är utformad för att styra, inspirera och hjälpa oss på vägen. 

Se filmen på Youtube 

Vår helhetsidé

Det är egentligen väldigt enkelt och samtidigt otroligt svårt. Allt vi gör syftar till en enda sak: att ge alla barn och elever förutsättningar att nå sin egen framgång och uppfylla sina drömmar.

Det är i mötet det händer - allt börjar och slutar i mötet mellan människor. Därför ska vår organisation, vårt förhållningssätt och allt det vi gör handla om just det. I mötet bygger vi en framtid att längta till. Tillsammans skapar vi en miljö där vi ser lärande och utveckling, och firar alla framgångar.

Vi lär oss av varandra, och genom tillit växer också modet att utmana och utmanas. Det är så vi ständigt utvecklas och blir bättre tillsammans.

Alla har unika förutsättningar och förmågor. Alla ska ha samma rätt att växa och utvecklas, oavsett vem man är, eller varifrån man kommer. Det ställer krav på oss som medarbetare, som ledare och som organisation.

Vår uppgift är att ge alla barn en framtid att längta till, där drömmar förverkligas!

Ladda ned Helhetsidén som broschyr

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO