barn skrattar

Jobba som timvikarie på Utbildningsförvaltningen

Vi behöver fler kollegor! Är du en av dem? -Välkommen att arbeta som timvikarie inom förskola, grundskola och fritidshem hos oss!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att arbeta som vikarie är utvecklande, roligt och flexibelt. Du lär känna olika arbetsplatser och knyter nya kontakter. Samtidigt skaffar du dig bra meriter inför framtiden. Du kan endast söka arbete som timvikarie på annons som vi publicerar ett par gånger per termin, följ länk nedan.

Ansökningstider våren 2023

2023-01-30--2023-03-05

Vi söker dig som är över 18 år och som vill jobba som timvikarie i förskola, grundskola och fritidshem. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett empatiskt bemötande. Det är viktigt att du är lyhörd inför barn/elever, föräldrar och arbetskamrater. Du erbjuds ett meningsfullt och givande arbete och din insats är viktig för oss!

Krav på utdrag ur belastningsregister

För att kunna arbeta som vikarie inom en verksamhet där du är i kontakt med barn och ungdomar krävs att du har ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om ditt registerutdrag hos polisen.se och det gör du först när du har blivit erbjuden en tjänst som timvikarie. Det tar cirka två veckor att få utdraget som sedan är giltigt i ett år.

Länk till Polisens hemsida där du kan beställa utdrag ur belastningsregistret

Vad innebär det att jobba som timvikarie i våra olika verksamheter?

För att trivas som timvikarie tror vi att du har lätt för att ta egna initiativ är flexibel och duktig på att samarbeta. 

Du kan arbeta som timvikarie inom följande områden; 

Förskola

På förskolan är du med i starten på det livslånga lärandet. Här arbetar vi med en positiv barnsyn och att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som timvikarie i förskolan kommer din huvuduppgift vara att finnas i barngruppen och vara med våra barn i den verksamhet som planerats för dagen.

Grundskola

Skolan ska ge barn och elever kunskaper för livet och alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar för att nå skolans kunskapsmål. I skolan arbetar du antingen som lärarvikarie eller som resurs.

Fritidshem

Alla barn mellan 6 till 12 år erbjuds plats att gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Fritidshemmen kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap men också erbjuda vila, lek, rörelse och skapande arbete. 

Frågor och svar för timvikarier inom Utbildningsförvaltningen
 

- Får jag arbeta som timvikarie utan giltigt utdrag från belastningsregistret?

Skollagen kräver att alla anställda inom förskola/skola skall uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. 

- Kan jag arbeta som timvikarie om jag är över 18 år och läser sista året på ett gymnasieprogram?

Ja.

- Vilka förskolor, skolor och fritidshem kommer jag att arbeta på som timvikarie?

Som timvikarie förväntas du arbeta på Trollhättans Stads samtliga kommunala förskolor och/eller grundskolor samt fritidshem.

- Kan jag ha en anställning/överenskommelse som timvikarie inom Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen samtidigt?

Ja, men arbetstiden regleras av ordinarie arbetstidsavtal och exempelvis regler för dygnsvila etc.

- Hur blir jag åter timvikarie efter att jag haft en kortare visstidsanställning inom grund-/förskolan?

Är man timanställd inom grundskolan eller förskolan och blir visstidsanställd på en grundskola eller förskola stängs din timanställning ner. För att åter bli timvikarie efter din visstidsanställning behöver du ta kontakt med Vikariegruppen som ser över om uppdrag finns i verksamheterna.

- Hur mycket kan jag arbeta som timvikarie?

När du arbetar som timvikarie lägger du din egen tillgänglighet för att visa vilka dagar och vilka tider du kan arbeta. Förfrågan om arbetspass får du via sms. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 1-2 arbetspass i veckan.

Som timvikarie på Utbildningsförvaltningen har du möjlighet att arbeta upp till 450 dagar, sedan avslutas din överenskommelse.

- Riskerar min överenskommelse som timvikarie att upphöra om jag inte jobbar på flera månader?

Om du inte har jobbat ett arbetspass på 3 månader kommer vi att stänga ner din/dina överenskommelser som timanställd.

Vem är min chef när jag arbetar som timvikarie?

Din chef är den rektor som ansvarar för den enheten som du vikarierar på och det kan variera om du är på olika arbetsplatser.

Vad gör jag om jag inte kan logga in i Medvind?

Det kan finnas många olika orsaker till att du inte kan logga in på Medvind. Nedan kan du läsa om de vanligaste orsakerna:

Som nyanställd timvikarie kan det dröja upp till cirka två veckor innan du registreras i Medvind. Det är först när du har blivit registrerad, som du kan logga in i Medvind med de inloggningsuppgifter som du har fått mejlat till dig via Varbi.

En möjlig orsak till att du inte kan logga in med de inloggningsuppgifter som du fick kan vara att du har ett gammalt Medvindsinlogg från en tidigare anställning som ligger och stör. Du behöver ta kontakt med din lönehandläggare för att få ett nytt lösenord. Du når din lönehandläggare via Trollhättans Stads växelnummer: 0520-49 50 00.

Varför ser jag inte mitt kommande/arbetade arbetspass i Medvind?

Vanligaste orsaken till att du inte ser arbetspasset i Medvind är att du har blivit bokad direkt av verksamheterna och inte via Vikariegruppen eller handläggare på skolan. Ser du inte ditt arbetade arbetspass i Medvind en vecka efter den tidpunkt du arbetat, vänligen ta kontakt med enheten du arbetade hos och meddela att dina tider inte har blivit registrerade i Medvind.

Finns kollektivavtal och försäkringar för mig som timvikarie?

Trollhättans Stad har kollektivavtal som reglerar förhållande mellan arbetsgivare och anställd. Anställda i Trollhättans kommun är försäkrade via AFA.

Kontakt till AFA kundtjänst 0771-88 00 99.

Senast granskad 2023-03-06 av BENBUD