Två händer som håller upp en skylt med texten "SOS" i röda bokstäver

Krisberedskap

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Kommunen är ansvarig för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

"Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet." - Säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB).

I det moderna samhället behöver den enskilda människan inte bekymra sig om värme, vatten och belysning - allt finns. Ända tills en störning inträffar. Ett elavbrott på några timmar skapar problem. Hur håller man värmen i bostaden? Hur kokar man mat utan el? Hur sköter man sin hygien utan vatten?

Här hittar du information som är viktig om du råkar ut för en situation där du behöver hjälp. Exempel på en sådan händelse är olycka i hemmet eller i värsta fall en mer omfattande händelse som drabbar flera människor.

Närbild på vattenflaska, mobiltelefon, tändstickor, ficklampa och förbandslåda

Din beredskap

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till.

Närbild på en VMA-signal

VMA, viktigt meddelande allmänheten

I Trollhättans tätort finns varningssystemet VMA. Det är till för att varna allmänheten i händelse av gasutsläpp, större brand eller annan omfattande olycka.

Relaterad information

Seveso: Inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds område finns sex verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen; GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan, Stallbacka kraftverk i Trollhättan och Tyre Recycling In Sweden AB i Åsensbruk. Samt tre bergtäkter, Granen och Almås (Vänersborgs kommun), och Örs-Eriksbyn (Melleruds kommun).

Läs om Sevesoanläggningar på Närfs hemsida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. 

Gå till MSB:s hemsida

Senast granskad 2021-09-28 av KLALIW