Närbild på vattenflaska, mobiltelefon, tändstickor, ficklampa och förbandslåda

Din beredskap

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Källaröversvämningar

Vi kraftiga skyfall kan vatten tränga upp ur källarbrunnen. Man kan lindra skadan genom att t.ex. trycka ner en handduk i brunnen och sedan ställa något tungt på den. Tänk även på vad och hur du förvarar dina ägodelar i källaren. För mer information: Trollhättan Energi

Filmer om hemberedskap

I händelse av en krissituation kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Detta kallas för hemberedskap. Se och hör hur Trollhättebon Helena har förberett sig om krisen skulle komma.

Hemberedskap – kommunikation

I fyra korta filmer ger armbryterskan Heidi Andersson enkla och handfasta tips på hur varje hushåll kan förbereda sig. Om det blir till exempel ett strömavbrott så kommer inte telefoner och internet att fungera. Här finns många tips på hur du kan lösa det. (Filmen är textad på lättare svenska om du klickar på textknappen.)

Medverkande: Heidi Andersson, Produktion: Houdini Group och MSB

Hemberedskap - Mat

En kort instruktionsfilm från MSB. Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller annan någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna något att äta. Här finns många tips på hur du kan lösa det. Filmen är textad på lättare svenska om du klickar på textknappen. 

Medverkande: Heidi Andersson, Produktion: Houdini Group och MSB

Hemberedskap - värme

En kort instruktionsfilm från MSB. Om värmen inte funkar kan du få stora problem om du inte är förberedd. Din bostad blir kall på bara något dygn. I filmen ges många tips på hur du kan lösa det. Filmen är textad på lättare svenska om du klickar på textknappen.  Medverkande: Heidi Andersson, Produktion: Houdini Group och MSB 

Hemberedskap - Vatten

En kort instruktionsfilm från MSB. Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så kan det bli så att du själv behöver ordna med dricksvatten. Här finns många tips på hur du kan lösa det. Vi visar också hur man rena vatten som man misstänker är förorenat. Filmen är textad på lättare svenska om du klickar på textknappen.  Medverkande: Heidi Andersson, Produktion: Houdini Group och MSB

Till alla YouTube-filmerna om hemberedskap med Heidi Andersson

Krisinformation.se

Dinsakerhet.se

Senast granskad 2021-10-26 av PERIVA