Pengar i en plånbok

Ekonomi, socialbidrag

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Trollhättans Stad kan hjälpa till på flera olika sätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. 

Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin och här kan vi hjälpa till inom flera olika områden. Du kan ansöka om bidrag eller få rådgivning. Du kan även söka stipendier och fonder.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. En ansökan utreds och avslutas med beslut om du kan få bistånd eller inte.

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL