2 personer som sitter och räknar

Stiftelser och fonder

Det finns flera stiftelser att söka pengar ur i Trollhättans Stad.

Person
Anne-Mie Rasmusson 0520-49 79 02
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

En stiftelse är en gåva för ett speciellt ändamål. Förmögenheten i stiftelsen förvaltas för att tillgodose ändamålet och en viss summa pengar betalas ut regelbundet.

Vem kan söka

Den som grundade stiftelsen bestämde vem som skulle kunna ta del av pengarna som finns för utdelning. Nedan ser du vilka stiftelser som finns och vem som kan söka ur respektive stiftelse.

Nydqvistska stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att kunna bistå med ”Ekonomisk hjälp åt behövande främst sjuka eller handikappade bosatta inom Trollhättans kommun”. Utdelning kan ske till såväl organisationer som enskilda. Bifoga senaste slutskattebesked. Sista ansökningsdag är 30 april 2020. 

Forsbergs stiftelse

90 procent av avkastningen ska användas till pensionärerna vid Trollhättans kommuns ålderdomshems trevnad. Avkastningen får ej användas för ändamål som ska bekostas med skattemedel.

Signe & Hjalmar Johanssons stiftelse

Till sjuka och behövande inom Gärdhems före detta kommun som ej erhåller försörjningsstöd. Här kan man bara söka om man är bosatt i Gärdhems före detta kommun. Hit hör även hela Halvorstorp och Velanda.

Gudmundsson & Holmgrens stiftelse

Medlen i stiftelsen är till hjälp åt fattiga inom Lagmansereds socken.

Social samstiftelse 1

För personer 65 år och uppåt för ändamål som ej tillgodoses med utdebiterat medel.

Social samstiftelse 2

Främjar barn och ungdomsvård för ändamål som ej tillgodoses med utdebiterat medel.

Ansökningsblankett till ovanstående stiftelser

Länk till ansökningsblankett, olika stiftelser 

Prims stiftelse för handikappade barn

Stiftelsens ändamål är att underlätta för handikappade barn och ungdomar till och med 18 år. Utdelning kan ske till såväl organisationer som enskilda. Sista ansökningsdag är  30 april och 30 oktober.

Länk till ansökningsblankett, Prims stiftelse för handikappade barn

Hur går det till att söka?

Ansökan görs på blankett enl länk till ansökan, eller så skriver man ett brev med namn, födelsedata, adress och bankkonto (ifall du får bidrag beviljat).

Berätta vad du behöver pengarna till samt hur stor summa som behövs till ändamålet.

Ansökan skickas till:
ekonomikontoret@trollhattan.se

eller

Trollhättans Stad
Ekonomikontoret
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan

Du får brev hemskickat till dig där det står om du beviljats bidrag eller inte.

Birger Johansson & Berta Fredrikssons stiftelse

Medlen i stiftelsen skall användas för att ”främja” Trollhättans kulturliv på det sätt stadens styrelse finner lämpligast

Nydqvistska stiftelsen för idrottens främjande

Styrelsen har att fördela stipendier, som kan utgår till idrottsföreningar, som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund och är verksamma inom Trollhättans kommun  eller till enskild person verksam inom sådan förening. Bidrag kan utgå för grund- och vidareutbildning.

Ansökan skickas till:
kulturfritid@trollhattan.se

eller

Trollhättans Stad
Kultur & Fritidsförvaltningen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan

Relaterad information

Stipendier.se

Kulturpris och kulturstipendium

Delas ut till person/er som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Sök Kulturpris eller kulturstipendium

 

Senast granskad 2019-07-23 av Cecilia Wilson