Flicka med cello

Kulturpris och kulturstipendium

Trollhättans stad delar årligen ut ett kulturpris och kulturstipendium.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturpris och kulturstipendium

Kulturpriset delas ut till en person eller grupp för utmärkt arbete inom det kulturella verksamhetsområdet. Kulturstipendiet delas ut till kulturarbetare för fortsatt utbildning och det kan vara ett arbetsstipendium, resestipendium och studiestipendium.

Vem kan få Kulturpris och Kulturstipendium?

Kulturpriset och kulturstipendiet delas ut till en eller flera personer som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Vad ska ansökan eller nomineringen innehålla?

En motivering till varför du eller den du nominerar bör få Kulturpriset. Söker du kulturstipendiet ska du uppge dina meriter och dina planer för vidareutbildning. Kulturpriset och kulturstipendiet utses av Kultur- och fritidsnämnden under hösten och delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Ansökan och nominering

Ansökan och nomineringar skickas till kulturfritid@trollhattan.se eller som brev till: Trollhättans Stad, Kultur och fritidsförvaltningen, 461 83 Trollhättan.

Deadline för ansökan/nominering 2023 var den 25 oktober. Mer information om 2024 kommer.

Senast granskad 2024-04-24 av JONHJO