Avgifter och taxor, Kultur och fritid

Här kan du ta del av taxor och avgifter som gäller inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter från och med 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2021-08-20 av Jenny Persson