Avgifter och taxor, Kultur och fritid

Här kan du ta del av taxor och avgifter som gäller inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.

Person
Förvaltningschef Tommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Senast granskad 2019-08-05 av Jenny Persson