Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Idrottshallar

Taxor och avgifter för idrottshallar gäller från 1 augusti 2019.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Idrottshallar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stor sal/ tim      
Kronogårdshallen,
Lyrfågel hög, Polhem, 
Magnus Åberg, Nils-Ericson,
58 81 140
Ungdomsmatch/ tim 101    

 

Mellanstor sal/ tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Skogshöjden 51 70 118

 

Liten sal/ tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Frälsegårdsskolan, Hjortmossen, 
Karlstorp, Kronogårdshallen låg, 
Lyrfågel låg, Stavre, Strömslund, 
Velanda, Åsaka
51 70 112

 

Omklädningsrum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
I samband med uteträning 32 45 62
  • Idrottshallarna disponeras av Utbildningsförvaltningen och Kunskapsförbundet Väst under skoltid klockan 08.00-16.00.
  • Vid träning/match/arrangemang ingår maximalt två omklädningsrum.
Övernattning Taxa 1
Max 30 personer 913 kr/ dygn
30-50 personer 1025 kr/ dygn
mer än 51 personer 1 137 kr/ dygn

Taxdefintioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 plus 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 plus 100 procent. 

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grunda av detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr per timma exklusive moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt eller abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2019-08-01 av Clara B