Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Idrottshallar

Taxor och avgifter för idrottshallar gäller från 1 januari 201. Syltehallen 17 december 2018.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Syltehallen egen taxesättning

Syltehallen/ tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Idrottshall/ tim 75 100 150
Idrottshall match ungdom/ tim 115    
Endast omklädningsrum  30 40 55

 

Stor sal/ tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Kronogårdshallen,
Lyrfågel hög, Polhem, 
Magnus Åberg, Nils-Ericson,
55 72 125
Ungdomsmatch/ tim 95    

 

Mellanstor sal/ tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Skogshöjden 48 62 105

 

Liten sal/ tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Frälsegårdsskolan, Hjortmossen, 
Karlstorp, Kronogårdshallen låg, 
Lyrfågel låg, Stavre, Strömslund, 
Velanda, Åsaka
48 62 100

 

Omklädningsrum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
I samband med uteträning 30 40 55

 * Idrottshallarna disponeras av Utbildningsförvaltningen och Kunskapsförbundet Väst under skoltid klockan 08.00-16.00

Övernattning Taxa 1
Max 30 personer 815 kr/ dygn
30-50 personer 915 kr/ dygn
mer än 51 personer 1 015 kr/ dygn

Taxdefintioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Arrangemang och tävlingar med entré debiteras med 15 procent av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timmar. Tid över 3 timmar debiteras enligt taxa 3. 

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15 procent av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad 2019-01-04 av Carin Pettersson