Sedlar av olika valörer

Taxa toalett/målvagn - IP Skogen

Taxor och avgifter för toalettvagn och målvagn från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
IP Skogen Taxa
Toalettvagn inkl tömning/
tillfälle (tre dygn)
2 547
Målvagn/tillfälle 1 185
Föreningar från andra kommuner
betalar 50 procent tillägg på respektive taxa
 

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Vid transport utanför Trollhättans kommun tillkommer transportkostnad enligt överenskommelse.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten. 

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET