Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Edsborgs Idrottsplats

Taxor och avgifter för Edsborgs idrottsplats gäller från 1 augusti 2019.

Person
Enhetschef Edsborg Mikael Råstedt 0520-49 64 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

A-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 159 224 336
Träning inkl omkl.rum/ tim 90 129 196
Elljus/ tim 170 179 179

 

B-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 95 112 179
Träning inkl omkl.rum/ tim 64 90 151

 

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Endast omklädningsrum/ tim 32 45 62
Samlingslokal/ tim 58 78 196

Styrketräningslokal i samband
med uteträning

58 62 62

 

Konstgräs träning/
match utan entré
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vecka 44-15 exkl. omkl.rum/ tim -enhetstaxa 340 340 340
Vecka 16-43 inkl. omkl.rum/ tim 138 180 297
Vecka 16-43 exkl. omkl.rum/ tim 106 135 235
  • För skolor i Trollhättans Stads Utbildningsförvaltning och Kunskapsförbundet Väst gäller taxa1 på konstgräsplanen under skoltid klockan 08.00-16.00 vecka 16-43.
  • Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa vecka 16-43.
Konstgräsplan med entré Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Träning/ match med entré/ tim 556 588 588

 

Friidrott Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Tävling inkl omkl.rum/ tim 312 330 330
Träning inkl omkl.rum/ vecka 1 590 1 680 1 680
Träning inkl omkl.rum/ tim 185 219 252
Träning exkl omkl.rum/ tim 153 174 190
Löparbanor (tester) exkl
omkl.rum/ tillfälle
153 174 190

Taxdefintioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr per timme exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2019-09-13 av Clara B