Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Edsborgs Idrottsplats

Taxor och avgifter för Edsborgs idrottsplats gäller från 1 januari 2017.

Person
AnläggningsföreståndareMikael Råstedt 0520-49 64 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

A-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 150 200 300
Träning inkl omkl.rum/ tim 85 115 175
Elljus/ tim 160 160 160

 

B-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 90 100 160
Träning inkl omkl.rum/ tim 60 80 135

 

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Endast omklädningsrum/ tim 30 40 55
Samlingslokal/ tim 55 70 175

Styrketräningslokal i samband
med uteträning

55 55 55

 

Konstgräs träning/
match utan entré
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
V 44-15 exkl. omkl.rum/ tim -enhetstaxa 340 340 340
V 16-43 inkl. omkl.rum/ tim 130 160 265
V 16-43 exkl. omkl.rum/ tim 100  120  210 


Skolor skoltid kl 08.00-16.00 erhåller taxa 1 v 16-43
Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa v 16-43

 

Konstgräsplan med entré Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Träning/ match med entré/ tim 525 525 525

 

Friidrott Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Tävling inkl omkl.rum/ tim 295 295 295
Träning inkl omkl.rum/ vecka 1 500 1 500 1 500
Träning inkl omkl.rum/ tim 175 195 225
Träning exkl omkl.rum/ tim 145 155 170
Löparbanor (tester) exkl
omkl.rum/ tillfälle
145 155 170

 Taxdefintioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Arrangemang och tävlingar med entré debiteras med 15 procent av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timmar. Tid över 3 timmar debiteras enligt taxa 3. 

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15 procent av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad 2018-09-27 av Jenny Persson