Sedlar av olika valörer

Taxa Edsborgs Idrottsplats

Taxor och avgifter för Edsborgs idrottsplats gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

A-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 188 266 398
Träning inkl omkl.rum/ tim 106 152 232
Elljus/ tim 200 212 212

 

B-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 111 133 212
Träning inkl omkl.rum/ tim 77 106 179

 

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Endast omklädningsrum/ tim 38 53 75
Samlingslokal/ tim 68 92 232

Styrketräningslokal i samband
med uteträning

68 73 75

 

Konstgräs träning/
match utan entré
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vecka 44-15 exkl. omkl.rum/ tim -enhetstaxa 438 438 438
Vecka 16-43 inkl. omkl.rum/ tim 164 214 352
Vecka 16-43 exkl. omkl.rum/ tim 125 160 278
  • För skolor i Trollhättans Stads Utbildningsförvaltning och Kunskapsförbundet Väst gäller taxa1 på konstgräsplanen under skoltid klockan 08.00-16.00 vecka 16-43.
  • Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa vecka 16-43.
Konstgräsplan med entré Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Träning/ match med entré/ tim 659 696 696

 

Friidrott Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Tävling inkl omkl.rum/ tim 370 390 390
Träning inkl omkl.rum/ vecka 1 884 1 990 1 990
Träning inkl omkl.rum/ tim 220 260 298
Träning exkl omkl.rum/ tim 182 206 226
Löparbanor (tester) exkl
omkl.rum/ tillfälle
182 206 226

Taxdefinitioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 675 kr per timme exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET