Sedlar av olika valörer

Taxa Edsborgs Idrottsplats

Taxor och avgifter för Edsborgs idrottsplats gäller från 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

A-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 163 230 344
Träning inkl omkl.rum/ tim 92 132 201
Elljus/ tim 174 183 183

 

B-plan Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Match inkl omkl.rum/ tim 97 115 183
Träning inkl omkl.rum/ tim 66 92 155

 

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Endast omklädningsrum/ tim 33 46 64
Samlingslokal/ tim 59 80 201

Styrketräningslokal i samband
med uteträning

59 64 64

 

Konstgräs träning/
match utan entré
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vecka 44-15 exkl. omkl.rum/ tim -enhetstaxa 379 379 379
Vecka 16-43 inkl. omkl.rum/ tim 141 185 304
Vecka 16-43 exkl. omkl.rum/ tim 108 138 241
  • För skolor i Trollhättans Stads Utbildningsförvaltning och Kunskapsförbundet Väst gäller taxa1 på konstgräsplanen under skoltid klockan 08.00-16.00 vecka 16-43.
  • Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa vecka 16-43.
Konstgräsplan med entré Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Träning/ match med entré/ tim 570 603 603

 

Friidrott Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Tävling inkl omkl.rum/ tim 320 338 338
Träning inkl omkl.rum/ vecka 1 630 1 722 1 722
Träning inkl omkl.rum/ tim 190 224 258
Träning exkl omkl.rum/ tim 157 178 195
Löparbanor (tester) exkl
omkl.rum/ tillfälle
157 178 195

Taxdefinitioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr per timme exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2021-01-20 av Clara Bengtsson