Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Bibliotek

Taxor och avgifter för bibliotek från 1 januari 2017.

Person
BibliotekschefAnn Marberg 0520-49 76 62
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Bibliotekskort Taxa 1 Taxa 2
Första kortet Gratis Gratis
Ersättningskortet 15 kr 30 kr

 

Fjärrlån- och hyresavgiter Taxa 1 Taxa 2

Fjärrlån Från 18 år

0 kr 10 kr
Hyrfilm/ vecka Från 18 år 20 kr 20 kr

 

Förseningsavgifter Taxa 1 Taxa 2
Vanligt lån/ dag 0 kr 3 kr
Max avgift/ exemplar 0 kr 100 kr
Hyrfilm, barnfilm, TV-spel/ dygn 0 kr 10 kr
Max avgift/ exemplar 0 kr 300 kr

 

Påminnelser Taxa 1 Taxa 2
Avgift per utskickad påminnelse 0 kr 30 kr

 

Räkningar Avgift
Expeditionsavgift (vid räkning) 50 kr

 

Ersättning för skadade eller
förkomna medier
Avgift
Ersättningen kan prövas i varje enskilt fall:
justerinarg görs enligt det aktuella återanskaffningsvärdet
Barnbok 170-500 kr
Vuxenbok 250-1000 kr
Tidskrift 70 kr
CD skiva 165-300 kr
CD-ROM skiva 300-1000 kr
DVD 300-1000 kr
TV-spel 300-1500 kr
Ljudbok 250-600 kr
Språkkurs 300-3000 kr

 

Övriga tjänster Avgift
Kopiering A4/ sida Självkostnadspris
Kopiering A3 svart-vit, färg/ sida Självkostnadspris
Utskrift A4/ svart-vit, färg/ sida Självkostnadspris
Kasse plast miljövänlig Självkostnadspris
   
Fax Sverige, Utlandet sändning + följande faxsidor/ st Självkostnadspris
Fax mottagning Sverige, Utlandet + följande faxsidor/ st Självkostnadspris

* En lånespärr tillämpas vid oreglerade skulder som överstiger 50 kr.
  En fordringsspärr (maxavgift) på 500 kr tillämpas på förseningsavgifter.

Taxdefinitioner bibliotek

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 18 år.

Taxa 2

Vuxna från 18 år.

Villkor

Bibliotekskort – för barn och ungdom under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på låneavtalet. Åldergräns för lån av film och TV-spel är 16 år.Senast granskad 2018-09-27 av Jenny Persson