Sedlar av olika valörer

Taxa Bibliotek

Taxor och avgifter för Stadsbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Sylte bibliotek från 1 augusti 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Bibliotekskort Taxa 1 Taxa 2
Första kortet Gratis Gratis
Ersättningskortet 15 kr 31 kr

 

Fjärrlån- och hyresavgifter Taxa 1 Taxa 2

Fjärrlån Från 18 år

0 kr 10 kr

 

Förseningsavgifter Taxa 1 Taxa 2
Vanligt lån/ dag 0 kr 4 kr
Max avgift/ exemplar 0 kr 103 kr
Hyrfilm, barnfilm, TV-spel/ dygn 0 kr 10 kr
Max avgift/ exemplar 0 kr 308 kr

 

Påminnelser Taxa 1 Taxa 2
Avgift per utskickad påminnelse 0 kr 10 kr

 

Räkningar Avgift
Expeditionsavgift (vid räkning) 51 kr

 

Ersättning för skadade eller
förkomna medier
Avgift
Ersättningen kan prövas i varje enskilt fall:
justeringar görs enligt det aktuella återanskaffningsvärdet
Barnbok 170-500 kr
Vuxenbok 250-1000 kr
Tidskrift 70 kr
CD skiva 165-300 kr
CD-ROM skiva 300-1000 kr
DVD 300-1000 kr
TV-spel 300-1500 kr
Ljudbok 250-600 kr
Språkkurs 300-3000 kr

 

Övriga tjänster Avgift
Kopiering A4/ sida Självkostnadspris
Kopiering A3 svart-vit, färg/ sida Självkostnadspris
Utskrift A4/ svart-vit, färg/ sida Självkostnadspris
Kasse plast miljövänlig Självkostnadspris
   
Fax Sverige, Utlandet sändning + följande faxsidor/ st Självkostnadspris
Fax mottagning Sverige, Utlandet + följande faxsidor/ st Självkostnadspris

Taxdefinitioner bibliotek

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 18 år.

Taxa 2

Vuxna från 18 år.

Villkor

Bibliotekskort – för barn och ungdom under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på låneavtalet.

Åldersgräns för lån av film och TV-spel är 16 år.

En lånespärr tillämpas vid oreglerade skulder som överstiger 50 kr.

En fordringsspärr (maxavgift) på 500 kr tillämpas på förseningsavgifter.

Belopp under 50 kr fakturas ejSenast granskad 2021-08-01 av JENPER