Sedlar av olika valörer

Taxa Bibliotek

Taxor och avgifter för Stadsbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Sylte bibliotek från 1 februari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Bibliotekskort Taxa 1 Taxa 2
Första kortet Gratis Gratis
Ersättningskortet Gratis Gratis

 

Fjärrlån- och hyresavgifter Taxa 1 Taxa 2

Fjärrlån 

Gratis att låna 
Kopior till självkostnadspris
Gratis att låna 
Kopior till självkostnadspris

 

Förseningsavgifter Taxa 1 Taxa 2
Vanligt lån/ dag 0 kr 3 kr
Max avgift/ exemplar 0 kr 100 kr
Hyrfilm, barnfilm, TV-spel/ dygn 0 kr 3 kr
Max avgift/ exemplar 0 kr 100 kr

 

Påminnelser Taxa 1 Taxa 2
Avgift per utskickad påminnelse 0 kr 0 kr

 

Räkningar Avgift
Expeditionsavgift (vid räkning) 0 kr

 

Ersättning för skadade eller
förkomna medier
Avgift
Ersättningen kan prövas i varje enskilt fall:
justeringar görs enligt det aktuella återanskaffningsvärdet
Barnbok 150 kr
Vuxenbok 250 kr
Tidskrift 100 kr
CD skiva 100 kr
CD-ROM skiva 100 kr
DVD 400 kr
TV-spel 400 kr
Ljudbok 250 kr
Språkkurs 250 kr

 

Övriga tjänster Avgift
Kopiering A4/ sida Självkostnadspris
Kopiering A3 svart-vit, färg/ sida Självkostnadspris
Utskrift A4/ svart-vit, färg/ sida Självkostnadspris
Kasse plast miljövänlig Självkostnadspris
   

Taxdefinitioner bibliotek

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 18 år.

Taxa 2

Vuxna från 18 år.

Villkor

Bibliotekskort – för barn och ungdom under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på låneavtalet.

Åldersgräns för lån av TV-spel är 16 år.

En lånespärr tillämpas vid oreglerade skulder som överstiger 100 kr.

En fordringsspärr (maxavgift) på 500 kr tillämpas på förseningsavgifter.

Belopp under 50 kr fakturas ejSenast granskad 2024-01-08 av CARPET