Sedlar av olika valörer

Taxa Fritidsgårdar

Taxor och avgifter för fritidsgårdar gäller från 1 januari 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Taxa för fritidsgård Öresjögården
Öresjögården Avgift kr
Per dag 473
Per dygn kl 13.00-12.00 dagen därpå 683
Per helg fredag kl 13.00-söndag kl 12.00 1 156

 

Taxa för fritidsgård Kamratbanan
Kamratbanan Avgift kr
Skolklasser från gymnasiet eller friskolor/ tillfälle 331
Fritidsledare/ timma och ledare 316
  • Gruppstorlek Kamratbanan minst 6 och max 30 personer
  • Bokningar av Kamratbanan och handledare sker i mån av tid

Taxedefinitioner

Nolltaxa 

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet på fritidsgård för barn och ungdom upp till 20 år. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariation. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent. 

Separata överenskommelser kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans Stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Senast granskad 2022-01-03 av CARPET