Sedlar av olika valörer

Taxa Fritidsgårdar

Taxor och avgifter för fritidsgårdar gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Hyrs ut för verksamhet i organiserad form till skolor, föreningar, och organisationer. Ej till företag eller privatpersoner.
Öresjögården Avgift kr
Per dag 600
Per dygn kl 13.00-12.00 dagen därpå 1 000

 

Taxedefinitioner

Enhetstaxa

Hyrs ut för verksamhet i organiserad form till skolor och organisationer, ej till företag eller privatpersoner.

Separata överenskommelser kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans Stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET