Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Fritidsgårdar

Taxor och avgifter för fritidsgårdar gäller från 1 januari 2017.

Person
FritidsgårdschefCamilla Magnusson 0520-49 62 56
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Sylte fritidsgård Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Aula/ tim 30 55 105

 

Öresjögården   Avgift kr
Per dag 450
Per dygn kl 13.00-12.00 dagen därpå 650
Per helg fredag kl 13.00-söndag kl 12.00 1 100

 

Kamratbanan Avgift kr
Skolklasser från gymnasiet eller friskolor/ tillfälle 315
Fritidsledare/ timma och ledare 300
Gruppstorlek minst 6 och max 30 personer  

Taxedefinitioner

0 – taxa 

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet på fritidsgård för barn och ungdom upp till 20 år. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem, äldreomsorg och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag och företagsförening, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans Stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Separata överenskommelser kan träffas.

Senast granskad 2018-09-27 av Clara Bengtsson