Sedlar av olika valörer

Taxa Samlingslokaler

Taxor för samlingslokaler, gäller från 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Slätthultsgården Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl. kök/tillfälle 297 kr 707 kr 912 kr

 

Kronogårdens
samlingslokal
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl. kök/tillfälle     1 845 kr
Stora salen och kök/tim 72 kr 97 kr  

 

Götasalen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl kök/tillfälle 297 kr 707 kr 912 kr

 

Valkyrian Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl kök/tillfälle 297 kr 707 kr 912 kr

Valkyrian hyrs endast ut till möten, barnkalas och liknande, ej till fest. 

Se separat taxesättning Kronansalen

Se separat taxesättning Folkets Park

Taxdefinitioner samlingslokaler och festlokaler

Exklusive Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, pensionärer och personer med funktionsvariationer. 

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar.

Taxa 3

Taxa som tillämpas för fest, kalas, dans eller liknande, detta oavsett hyresgäst. Verksamhet av kommersiell karaktär

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att du fyllt 25 år. 

Uthyrning i andra hand ej tillåten.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2020-12-18 av Clara Bengtsson