Sedlar av olika valörer

Taxa Samlingslokaler

Taxor för samlingslokaler, gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Slätthultsgården Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl. kök/tillfälle 320 kr 762 kr 982 kr

 

Götasalen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl kök/tillfälle 320 kr 762 kr 982 kr

 

Valkyrian Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stora salen inkl kök/tillfälle 320 kr 762 kr 982 kr

Valkyrian hyrs endast ut till möten, barnkalas och liknande, ej till fest. 

Se separat taxesättning Kronansalen

Se separat taxesättning Folkets Park

Taxdefinitioner samlingslokaler och festlokaler

Exklusive Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, pensionärer och personer med funktionsvariationer. 

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar.

Taxa 3

Taxa som tillämpas för fest, kalas, dans eller liknande, detta oavsett hyresgäst. Verksamhet av kommersiell karaktär

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att du fyllt 25 år. 

Uthyrning i andra hand ej tillåten.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET