Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Samlingslokaler

Taxor för samlingslokaler, gäller från 1 januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Slätthultsgården Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stor sal inkl. kök/ tillfälle 275 615 795

 

Kronogårdens
samlingslokal
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stor sal inkl. kök/ tillfälle     1 600
Stor sal och kök/ tim 65 85  

 

Götasalen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stor sal/ inkl kök/ tillfälle 275 615 795

 

Valkyrian Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Stor sal/ inkl kök/ tillfälle 275 615 795

Se separat taxesättning Kronansalen

Se separat taxesättning Folkets Park

Taxdefinitioner samlingslokaler och festlokaler

(Exklusive Folkets Park)

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, samt handikapp- och pensionärsverksamhet i förenings- eller kommunal regi.

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar.

Taxa 3

Festtaxa som tillämpas för fest, kalas, dans eller liknande. Detta oavsett hyresgäst.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att man fyllt 25 år. Uthyrning i andra hand ej tillåten. Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson