Sedlar av olika valörer

Taxa Kronan kulturhus

Taxor och avgifter för Kronan Kulturhus från 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

 

Lokaler i Kronan Kulturhus Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Musikrum exkl utrustning per tim 71 97 121
Dans dramasal per tim 54 75 108
Slöjdsal textil per tim 71 97 121
Slöjdsal trä och metall per tim 71 97 121
Bildsal per tim 71 97 121
Hemkunskapssal per tim 71 97 121
Kronansalen-samlingssal per tim 71 97 121
Kök per tim 33 52 86
Foajé per tim 62 86 108
Studierum per tim 38 52 64

  

Festtaxa Taxa 
Kronansalen per tillfälle   2 296

Taxdefinitioner Kronan Kulturhus

Nolltaxa

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

För att hyra festlokal krävs att du fyllt 25 år

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2020-12-18 av Clara Bengtsson