Sedlar av olika valörer

Taxa Kronan kulturhus

Taxor och avgifter för Kronan Kulturhus från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

 

Lokaler i Kronan Kulturhus Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Musikrum exkl utrustning per tim 77 104 130
Dans dramasal per tim 57 81 117
Slöjdsal textil per tim 77 104 130
Slöjdsal trä och metall per tim 77 104 130
Bildsal per tim 77 104 130
Hemkunskapssal per tim 77 104 130
Kronansalen-samlingssal per tim 77 104 130
Kök per tim 36 55 92
Foajé per tim 68 92 117
Studierum per tim 41 55 70
Fritidsgård - studio, verksamhet för 12 - 17 år     24

  

Festtaxa Taxa 
Kronansalen per tillfälle   2 472

Taxdefinitioner Kronan Kulturhus

Nolltaxa

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

För att hyra festlokal krävs att du fyllt 25 år

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET