Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Kronan kulturhus

Taxor och avgifter för Kronan Kulturhus från 1 januari 2017.

Person
KulturhuschefPaula Pelli 0520-49 78 85
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Lokaler i Kronan Kulturhus Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Musikrum exkl utrustning per tim 65 85 105
Dans dramasal per tim 50 65 95
Slöjdsal textil per tim 65 85 105
Slöjdsal trä och metall per tim 65 85 105
Bildsal per tim 65 85 105
Hemkunskapssal oer tim 65 85 105
Kronansalen-samlingssal per tim 65  85  105
Kök per tim 30 45 75
Foajé per tim 55 75 95
Studierum per tim 35 45 55

  

Festtaxa
Taxa 
Kronansalen per tillfälle   2 000

Taxdefinitioner Kronan Kulturhus

0 – taxa

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.
För att hyra festlokal krävs att man fyllt 25 år
Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2018-09-27 av Jenny Persson