Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Kronan kulturhus

Taxor och avgifter för Kronan Kulturhus från 1 augusti 2019.

Person
Kulturhuschef Kronan Paula Pelli 0520-49 78 85
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

 

Lokaler i Kronan Kulturhus Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Musikrum exkl utrustning per tim 69 95 118
Dans dramasal per tim 53 73 105
Slöjdsal textil per tim 69 95 118
Slöjdsal trä och metall per tim 69 95 118
Bildsal per tim 69 95 118
Hemkunskapssal per tim 69 95 118
Kronansalen-samlingssal per tim 69 95 118
Kök per tim 32 51 84
Foajé per tim 60 84 105
Studierum per tim 37 51 62

  

Festtaxa Taxa 
Kronansalen per tillfälle   2 240

Taxdefinitioner Kronan Kulturhus

Nolltaxa

För föreningar eller organisationer som bedriver en planerad, utåtriktad och öppen verksamhet. Ej entrébelagd.

Taxa 1

All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

För att hyra festlokal krävs att du fyllt 25 år

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2019-09-12 av Clara B