Sedlar av olika valörer

Taxa Folkets Park

Taxor för Folkets Park gäller från 1 januari 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Folkets Park Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Parkhallen      
Stora lokalen/halvdag 923 kr 1 333 kr 6 150 kr
Stora lokalen/heldag 1 435 kr 2 204 kr 12 300 kr
Parkhallen      
Endast foajé/halvdag 615 kr 615 kr 2 050 kr
Endast foajé/heldag 1 128 kr 1 128 kr 4 100 kr
Parkhallen      
Grupprum 20 personer      
Halvdag 5013kr 513 kr 1 538 kr
Heldag 1 025 kr 1 025 kr 3 075 kr
Teaterladan      
Halvdag 1 333 kr 1 333 kr 4 100 kr
Heldag 2 153 kr 2 153 kr 8 200 kr
Dansbana, lotteribodar och lilla teaterscenen      
Halvdag 666 kr 666 kr 2 563 kr
Heldag 1 333 kr 1 333 kr 5 125 kr
       
Evenemangsplats Separat överens-
kommelse
Separat överens-kommelse Separat överens-kommelse

 

Festtaxa (normaltid 14.00-01.00)  
Fest, dans, kalas och liknande
 
Liten fest upp till 150 personer 5 330 kr
Stor fest, mer än 150 personer 10 660 kr
Porslin 1 076 kr 
Hyra extra dag för förberedelser i samband
med fest, 50 procent av taxan.
 

Pumphuset/halvdag
exklusive utställningsverksamhet, konst. (hyrs ej ut till fest)

500 kr

Taxdefinitioner för Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar, kommunalförbund och bolag.

Taxa 3

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär. Hyresgäst med säte utanför Trollhättan.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning som görs senare än 2 månader innan hyrestillfället debiteras 25 procent av hyran.
Vid avbokning som görs senare än 1 månad innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor och kostnader

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att du fyllt 25 år. 

Uthyrning i andra hand ej tillåten. 

Oförutsedd assistans i samband med bokning debiteras med 500 kronor per timme exklusive moms. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2023-03-02 av JENPER