Sedlar av olika valörer

Taxa Folkets Park

Taxor för Folkets Park gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Folkets Park Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Parkhallen      
Stora lokalen/halvdag 946 kr 1 366 kr 6 304 kr
Stora lokalen/heldag 1 471 kr 2 259 kr 12 608 kr
Parkhallen      
Endast foajé/halvdag 630 kr 630 kr 2 101 kr
Endast foajé/heldag 1 156 kr 1 156 kr 4 203 kr
Parkhallen      
Grupprum 20 personer      
Halvdag 526 kr 526 kr 1 576 kr
Heldag 1 051 kr 1 051 kr 3 152 kr
Teaterladan      
Halvdag 1 366 kr 1 366 kr 4 202 kr
Heldag 2 207 kr 2 207 kr 8 405 kr
Dansbana, lotteribodar och lilla teaterscenen      
Halvdag 683 kr 683 kr 2 627 kr
Heldag 1 366 kr 1 366 kr 5 253 kr
       
Evenemangsplats Separat överens-
kommelse
Separat överens-kommelse Separat överens-kommelse

 

Festtaxa (normaltid 14.00-01.00)  
Fest, dans, kalas och liknande
 
Liten fest upp till 150 personer 5 463 kr
Stor fest, mer än 150 personer 10 926 kr
Porslin 1 103 kr 
Hyra extra dag för förberedelser i samband
med fest, 50 procent av taxan.
 

Pumphuset/halvdag
exklusive utställningsverksamhet, konst. (hyrs ej ut till fest)

512 kr

Taxdefinitioner för Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar, kommunalförbund och bolag.

Taxa 3

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär. Hyresgäst med säte utanför Trollhättan.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning som görs senare än 2 månader innan hyrestillfället debiteras 25 procent av hyran.
Vid avbokning som görs senare än 1 månad innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor och kostnader

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att du fyllt 25 år. 

Uthyrning i andra hand ej tillåten. 

Oförutsedd assistans kopplad till bokning debiteras med 525 kronor per timme exklusive moms. 

Vid möten och konferens på dagtid där Folkets parks personal tillhandahåller en mötes- och konferensservice inom teknik och servering, debiteras en serviceavgift på 525 kr exklusive moms per möte.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2024-01-24 av JENPER