Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Folkets Park

Taxor för Folkets Park gäller från 1 januari 2017

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Folkets Park Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Parkhallen      
Stora lokalen/ halvdag 800 1 200 5 000
Stora lokalen/ heldag 1 300 2 000 10 000
Parkhallen      
Endast foajé/ halvdag 500 500 1 500
Endast foajé/ heldag 1 000 1 000 3 000
Parkhallen      
Grupprum 20-30 personer      
Halvdag 400 400 400
Heldag 800 800 800
*Uthyres efter överenskommelse
Teaterladan      
Halvdag 1 200 1 200 3 000
Heldag 2 000 2 000 5 000
       
Endast området utanför 3 000 3 000 5 000
Hela Folkets Park 10 000  10 000  20 000

 

Festtaxa (normaltid 14.00-01.00)  
Fest, dans, kalas och liknande
 
Liten fest upp till 150 personer 5 000
Stor fest, mer än 150 personer 10 000
Porslin 1 000 
Hyra extra dag för förberedelser i samband med fest 50 procent av taxan  

Taxdefinitioner för Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, samt handikapp- och pensionärsverksamhet i förenings- eller kommunal regi.

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar.

Taxa 3

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär. Hyresgäst med säte utanför Trollhättan.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor och kostnader

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att man fyllt 25 år. Uthyrning i andra hand ej tillåten. Assistans debiteras med 500 kronor per timma exklusive moms. Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson