Sedlar av olika valörer

Taxa Folkets Park

Taxor för Folkets Park gäller från 1 januari 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Folkets Park Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Parkhallen      
Stora lokalen/halvdag 900 kr 1 300 kr 6 000 kr
Stora lokalen/heldag 1 400 kr 2 150 kr 12 000 kr
Parkhallen      
Endast foajé/halvdag 600 kr 600 kr 2 000 kr
Endast foajé/heldag 1 100 kr 1 100 kr 4 000 kr
Parkhallen      
Grupprum 20 personer      
Halvdag 500 kr 500 kr 1 500 kr
Heldag 1 000 kr 1 000 kr 3 000 kr
Teaterladan      
Halvdag 1 300 kr 1 300 kr 4 000 kr
Heldag 2 100 kr 2 100 kr 8 000 kr
Dansbana, lotteribodar och lilla teaterscenen      
Halvdag 650 kr 650 kr 2 500 kr
Heldag 2 100 kr 2 100 kr 5 000 kr
Hela Folkets Park exklusive evenemangsplatsen
- endast heldag
5 000 kr 5 000 kr 25 000 kr
Evenemangsplats Separat överens-
kommelse
Separat överens-kommelse Separat överens-kommelse

 

Festtaxa (normaltid 14.00-01.00)  
Fest, dans, kalas och liknande
 
Liten fest upp till 150 personer 5 200 kr
Stor fest, mer än 150 personer 10 400 kr
Porslin 1 050 kr 
Hyra extra dag för förberedelser i samband
med fest, 50 procent av taxan.
 

Taxdefinitioner för Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar.

Taxa 3

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär. Hyresgäst med säte utanför Trollhättan.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor och kostnader

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att du fyllt 25 år. 

Uthyrning i andra hand ej tillåten. 

Assistans debiteras med 500 kronor per timme exklusive moms. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2022-03-21 av CARPET