Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Folkets Park

Taxor för Folkets Park gäller från 1 augusti 2019.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Folkets Park Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Parkhallen      
Stora lokalen/halvdag 800 kr 1 200 kr 5 000 kr
Stora lokalen/heldag 1 300 kr 2 000 kr 10 000 kr
Parkhallen      
Endast foajé/halvdag 500 kr 500 kr 1 500 kr
Endast foajé/heldag 1 000 kr 1 000 kr 3 000 kr
Parkhallen      
Grupprum 20-30 personer      
Halvdag 400 kr 400 kr 400 kr
Heldag 800 kr 800 kr 800 kr
*Uthyres efter överenskommelse
Teaterladan      
Halvdag 1 200 kr 1 200 kr 3 000 kr
Heldag 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr
       
Endast området utanför 3 000 kr 3 000 kr 5 000 kr
Hela Folkets Park 10 000 kr  10 000 kr  20 000 kr

 

Festtaxa (normaltid 14.00-01.00)  
Fest, dans, kalas och liknande
 
Liten fest upp till 150 personer 5 000 kr
Stor fest, mer än 150 personer 10 000 kr
Porslin 1 000 kr 
Hyra extra dag för förberedelser i samband med fest, 50 procent av taxan.  

Taxdefinitioner för Folkets Park

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 25 år, pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet samt Trollhättans Stads förvaltningar.

Taxa 3

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär. Hyresgäst med säte utanför Trollhättan.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Villkor och kostnader

För att hyra samlingslokal/ festlokal krävs att du fyllt 25 år. 

Uthyrning i andra hand ej tillåten. 

Assistans debiteras med 500 kronor per timme exklusive moms. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Övriga villkor fastställs i hyresavtal.

Senast granskad 2020-09-28 av Jenny Persson