Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Scenvagn och bänkar

Taxor och avgifter för scenvagn och bänkar från januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Scenvagn inklusive lift för
funktionshindrade vid behov
Stor scen
Ideella föreningar, idéburna
organisationer och enheter inom
Kultur- och fritidsförvaltningen
5 100
Trollhättans Stads förvaltningar
och vid arrangemang där Trollhättans Stad
är medarrangör/ dygn
8 100
Övriga per dygn + 25 procent moms 15 100

 

Bänkar  Taxa
Per styck
Vid transport tillkommer transportkostnader
25

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Vid transport utanför Trollhättans kommun tillkommer transportkostnad. Uthyrning i andra hand är ej tillåten. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson