Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Scenvagn och bänkar

Taxor och avgifter för scenvagn och bänkar från 1 augusti 2019.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Scenvagn inklusive lift för
funktionshindrade vid behov
Taxa
Ideella föreningar, idéburna
organisationer/dygn.
5 400 kr
Trollhättans Stads förvaltningar
och vid arrangemang där Trollhättans Stad
är medarrangör/ dygn
8 500 kr
Övriga per dygn + 25 procent moms 16 000 kr

 

Bänkar  Taxa

Hyra bänkar per styck

30 kr

Transport inom Trollhättans kommun

200 kr

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Vid transport utanför Trollhättans kommun tillkommer transportkostnad enligt överenskommelse.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten. 

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2019-08-06 av Clara B