Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Sjuntorps sim- och idrottshall

Taxor och avgifter för Sjuntorps sim- och idrottshall från 1 januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Idrottshall Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Idrottshall/ tim 55 72 125
Badmintonbana/ tim 30 40 60
Styrketräning (min. 15 år) 25 25 25
Styrketräning/ tim 10-kort 225 225 225

 

Simhall Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Badavgift (under 3 år gratis) 20 35 40
Rabatthäfte 10-kort 180 315 360
Hyra av simhall/ tim 350 400 450
Simundervisning 40 min
max 30 st
330 370 420

 

Babysim Avgift
Baby och småbarnssim/ 8 tillfällen 525
Babysim drop in/ tillfälle (2 vuxna + 2 barn) 75

Taxdefintioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år.

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100 procent.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Arrangemang och tävlingar med entré debiteras med 15 procent av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timmar. Tid över 3 timmar debiteras enligt taxa 3. 

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet ska dock vara 15 procent av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grund av detta uppkommer skada är ej hyresgästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad 2018-11-29 av Jenny Persson