Sedlar av olika valörer

Taxa N3 lokaler

Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.

Taxa 2

Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar exempelvis skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Övriga villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 525 kronor per timma exklusive moms.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

N3 salar och rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Musikrum litet, ej utrustat/ tim 41 kr 70 kr 104 kr 259 kr
Musikrum stort, ej utrustat/tim 75 kr 130 kr 173 kr 390 kr
Danssal liten/tim 57 kr 104 kr 141 kr 370 kr
Danssal stor/ tim 88 kr 162 kr 216 kr 557 kr
Bildsal liten/ tim 75 kr 130 kr 173 kr 370 kr
Bildsal stor/ tim 118 kr 198 kr 259 kr 557 kr
         
Konferensrum/ tim 41 kr 70 kr 104 kr 259 kr
Konferensrum halv dag 123 kr 205 kr 316 kr 780 kr
Konferensrum heldag 247 kr 408 kr 630 kr 1 557 kr
         
Datasal/ tim     124 kr 310 kr
Datasal/ halv dag     371 kr 928 kr
Datasal/ hel dag     742 kr 1 854 kr
Datasal enskild dator/tim 25 kr 49 kr    
         
Kammarmusiksal/ tim 123 kr 198 kr 259 kr 390 kr
Kammarmusiksal/ halv dag     742 kr 1 175 kr
Kammarmusiksal/ hel dag     1 483 kr 2 349 kr
         
Orkestersal/ halv dag     742 kr 1 483 kr
Orkestersal/ hel dag     1 483 kr 2 967 kr
         
Blackbox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    989 kr 2 472 kr
Blackbox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    1 483 kr 3 708 kr
Stagebox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    1 483 kr 3 708 kr
Stagebox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    2 472 kr 6 182 kr

 

N3 Ljud & Bild studios Taxa 1 Taxa 2
Studio B/ tim 25 kr 54 kr
Studio B/ månad (3 tim/v) 247 kr 519 kr
Studio B/ termin (3 tim/v) 515 kr 1 039 kr
Studio A/ tim 187 kr 198 kr
Studio A/ dag 1 111 kr 1 175 kr
Studio A/ helg (fre-sön) 2 454 kr 2 596 kr

 

N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal

Taxa 1 
lokal 

Taxa 2
lokal 

Taxa 1/ band Taxa 2/ band
Liten replokal/studio 1 358 kr 1 435 kr    
Mellan replokal/studio 1 720 kr 1 816 kr 866 kr 915 kr
Stor replokal/studio 2 094 kr 2 213 kr 1 041 kr 1 073 kr

 

Studiebesök utomkommunala
verksamheter
Avgift 
Grupp med upp till 25 personer 2 340 kr
Grupp med 26 personer eller fler 4 680 kr

Separata överenskommelser kan träffas

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET