Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa N3 lokaler

Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Taxdefintioner N3 Mötesplats för ung kultur

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.

Taxa 2

Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar ex. skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Övriga villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 500 kronor per timma exklusive moms. Uthyrning i andra hand är ej tillåten. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

N3 salar och rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Ensemblerum ej utrustat/ tim 35 55 85 210
Undervisningarum/ tim 35 55 85 210
Afroensemblerum/ tim
ej utrustning
65 105 140 315
Danssal liten/tim 50 85 115 300
Danssal stor/ tim 75 130 175 450
Bildsal liten/ tim 65 105 140 300
Bildsal stor/ tim 100 160 210 450
         
Konferensrum/ tim 35 55 85 210
Konferensrum halv dag 105 165 255 630
Konferensrum heldag 210 330 510 1260
         
Datasal/ tim     100 250
Datasal/ halv dag     300 750
Datasal/ hel dag     600 1 500
Datasal enskild dator/ tim 20 40    
 
       
Kammarmusiksal/ tim 105 160 210 315
Kammarmusiksal/ halv dag     600 950
Kammarmusiksal/ hel dag     1 200 1 900
         
Orkestersal/ halv dag     600 1 200
Orkestersal/ hel dag     1 200 2 400
         
Blackbox/ halv dag
(50 % vid rep.)
    800 2 000
Blackbox/ hel dag
(50 % vid rep.)
    1 200 3 000
Stagebox/ halv dag
(50 % vid rep.)
    1 200 3 000
Stagebox/ hel dag
(50 % vid rep.)
    2 000 5 000

 

N3 Ljud & Bild studios Taxa 1 Taxa 2
Media/ beatstudio/ tim 20 45
Media/ beatstudio/ månad (3 tim/v) 210 420
Media/ beatstudio/ termin (3 tim/v) 440 840
Ljudstudio N3 Sonics/ tim 160 160
Ljudstudio N3 Sonics/ dag 950 950
Ljudstudio N3 Sonics/ helg (fre-sön) 2 100 2 100

 

N3 replokaler/ studio

minimum 2 band mellan och stor lokal

Taxa 
lokal kr
Taxa 2
band kr
Liten replokal/ studio
< 20 m²/ månad
1 160  
Mellan replokal/ studio
> 25 m²/ månad
1 470 740
Stor replokal/ studio
≥ 25 
m²/ månad
1 790 890

 

Studiebesök utomkommunala
verksamheter

 

Avgift 

Grupp med upp till 25 personer 2 000
Grupp med 26 personer eller fler 4 000

Separata övernskommelser kan träffas

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson