Sedlar av olika valörer

Taxa N3 lokaler

Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.

Taxa 2

Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar exempelvis skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Övriga villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 500 kronor per timma exklusive moms.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

N3 salar och rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Ensemblerum ej utrustat/ tim 38 kr 64 kr 97 kr 241 kr
Undervisningsrum/tim 38 kr 64 kr 97 kr 241 kr
Afroensemblerum/tim
ej utrustning
69 kr 121 kr 161 kr 362 kr
Danssal liten/tim 54 kr 97 kr 132 kr 344 kr
Danssal stor/ tim 82 kr 150 kr 201 kr 517 kr
Bildsal liten/ tim 69 kr 121 kr 161 kr 344 kr
Bildsal stor/ tim 109 kr 183 kr 241 kr 517 kr
         
Konferensrum/ tim 38 kr 64 kr 97 kr 241 kr
Konferensrum halv dag 114 kr 190 kr 293 kr 724 kr
Konferensrum heldag 229 kr 379 kr 585 kr 1 446 kr
         
Datasal/ tim     115 kr 288 kr
Datasal/ halv dag     344 kr 861 kr
Datasal/ hel dag     689 kr 1 722 kr
Datasal enskild dator/tim 22kr 46 kr    
         
Kammarmusiksal/ tim 114 kr 183 kr 241 kr 362 kr
Kammarmusiksal/ halv dag     689 kr 1 091 kr
Kammarmusiksal/ hel dag     1 378 kr 2 181 kr
         
Orkestersal/ halv dag     689 kr 1 378 kr
Orkestersal/ hel dag     1 378 kr 2 755 kr
         
Blackbox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    918 kr 2 296 kr
Blackbox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    1 378 kr 3 444 kr
Whitebox/tim 114 kr 183 kr 241 kr 362 kr
Whitebox/halv dag     689 kr 1 091 kr
Whitebox hel dag     1 378 kr

2 181 kr

Stagebox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    1 378 kr 3 444 kr
Stagebox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    2 296 kr 5 740 kr

 

N3 Ljud & Bild studios Taxa 1 Taxa 2
Media/ beatstudio/ tim 22 kr 51 kr
Media/ beatstudio/ månad (3 tim/v) 229 kr 482 kr
Media/ beatstudio/ termin (3 tim/v) 478 kr 965 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ tim 174 kr 183 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ dag 1 032 kr 1 091 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ helg (fre-sön) 2 279 kr 2 411 kr

 

N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal

Taxa 1 
lokal 

Taxa 2
lokal 

Taxa 1/ band Taxa 2/ band
Liten replokal/studio 1 261 kr 1 333 kr    
Mellan replokal/studio 1 597 kr 1 687 kr 804 kr 850 kr
Stor replokal/studio 1 944 kr 2055 kr 967 kr 1022 kr

 

Studiebesök utomkommunala
verksamheter
Avgift 
Grupp med upp till 25 personer 2 173 kr
Grupp med 26 personer eller fler 4 346 kr

Separata överenskommelser kan träffas

Senast granskad 2020-12-18 av Clara Bengtsson