Sedlar av olika valörer

Taxa N3 lokaler

Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.

Taxa 2

Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar exempelvis skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Övriga villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 500 kronor per timma exklusive moms.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

N3 salar och rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Ensemblerum ej utrustat/ tim 39 kr 66 kr 99 kr 247 kr
Undervisningsrum/tim 39 kr 66 kr 99 kr 247 kr
Afroensemblerum/tim
ej utrustning
71 kr 124 kr 165 kr 371 kr
Danssal liten/tim 55 kr 99 kr 135 kr 352 kr
Danssal stor/ tim 84 kr 154 kr 206 kr 530 kr
Bildsal liten/ tim 71 kr 124 kr 165 kr 352 kr
Bildsal stor/ tim 112 kr 188 kr 247 kr 530 kr
         
Konferensrum/ tim 39 kr 66 kr 99 kr 247 kr
Konferensrum halv dag 117 kr 195 kr 300 kr 742 kr
Konferensrum heldag 235 kr 388 kr 600 kr 1 482 kr
         
Datasal/ tim     118 kr 295 kr
Datasal/ halv dag     353 kr 883 kr
Datasal/ hel dag     706 kr 1 765 kr
Datasal enskild dator/tim 23 kr 47 kr    
         
Kammarmusiksal/ tim 117 kr 188 kr 247 kr 371 kr
Kammarmusiksal/ halv dag     706 kr 1 118 kr
Kammarmusiksal/ hel dag     1 412 kr 2 236 kr
         
Orkestersal/ halv dag     706 kr 1 412 kr
Orkestersal/ hel dag     1 412 kr 2 824 kr
         
Blackbox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    941 kr 2 353 kr
Blackbox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    1 412 kr 3 530 kr
Whitebox/tim 117 kr 188 kr 247 kr 371 kr
Whitebox/halv dag     706 kr 1 118 kr
Whitebox hel dag     1 412 kr

2 236 kr

Stagebox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    1 412 kr 3 530 kr
Stagebox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    2 353 kr 5 884 kr

 

N3 Ljud & Bild studios Taxa 1 Taxa 2
Media/ beatstudio/ tim 23 kr 52 kr
Media/ beatstudio/ månad (3 tim/v) 235 kr 494 kr
Media/ beatstudio/ termin (3 tim/v) 490 kr 989 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ tim 178 kr 188 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ dag 1 058 kr 1 118 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ helg (fre-sön) 2 336 kr 2 471 kr

 

N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal

Taxa 1 
lokal 

Taxa 2
lokal 

Taxa 1/ band Taxa 2/ band
Liten replokal/studio 1 293 kr 1 366 kr    
Mellan replokal/studio 1 637 kr 1 729 kr 824 kr 871 kr
Stor replokal/studio 1 993 kr 2 106 kr 991 kr 1 048 kr

 

Studiebesök utomkommunala
verksamheter
Avgift 
Grupp med upp till 25 personer 2 227 kr
Grupp med 26 personer eller fler 4 455 kr

Separata överenskommelser kan träffas

Senast granskad 2022-01-03 av CARPET