Sedlar av olika valörer

Taxa N3 lokaler

Taxor för N3s lokaler från 1 januari 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.

Taxa 2

Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar exempelvis skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Övriga villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 500 kronor per timma exklusive moms.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

N3 salar och rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Ensemblerum ej utrustat/ tim 40 kr 68 kr 101 kr 253 kr
Undervisningsrum/tim 40 kr 68 kr 101 kr 253 kr
Afroensemblerum/tim
ej utrustning
73 kr 127 kr 169 kr 380 kr
Danssal liten/tim 56 kr 101 kr 138 kr 361 kr
Danssal stor/ tim 86 kr 158 kr 211 kr 543 kr
Bildsal liten/ tim 73 kr 127 kr 169 kr 361 kr
Bildsal stor/ tim 115 kr 193 kr 253 kr 543 kr
         
Konferensrum/ tim 40 kr 68 kr 101 kr 253 kr
Konferensrum halv dag 120 kr 200 kr 308 kr 761 kr
Konferensrum heldag 241 kr 398 kr 615 kr 1 519 kr
         
Datasal/ tim     121 kr 302 kr
Datasal/ halv dag     362 kr 905 kr
Datasal/ hel dag     724 kr 1 809 kr
Datasal enskild dator/tim 24 kr 48 kr    
         
Kammarmusiksal/ tim 120 kr 193 kr 253 kr 380 kr
Kammarmusiksal/ halv dag     724 kr 1 146 kr
Kammarmusiksal/ hel dag     1 447 kr 2 292 kr
         
Orkestersal/ halv dag     724 kr 1 447 kr
Orkestersal/ hel dag     1 447 kr 2 895 kr
         
Blackbox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    965 kr 2 412 kr
Blackbox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    1 447 kr 3 618 kr
Stagebox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    1 447 kr 3 618 kr
Stagebox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    2 412 kr 6 031 kr

 

N3 Ljud & Bild studios Taxa 1 Taxa 2
Studio B/ tim 24 kr 53 kr
Studio B/ månad (3 tim/v) 241 kr 506 kr
Studio B/ termin (3 tim/v) 502 kr 1 014 kr
Studio A/ tim 182 kr 193 kr
Studio A/ dag 1 084 kr 1 146 kr
Studio A/ helg (fre-sön) 2 394 kr 2 533 kr

 

N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal

Taxa 1 
lokal 

Taxa 2
lokal 

Taxa 1/ band Taxa 2/ band
Liten replokal/studio 1 325 kr 1 400 kr    
Mellan replokal/studio 1 678 kr 1 772 kr 845 kr 893 kr
Stor replokal/studio 2 043 kr 2 159 kr 1 016 kr 1 074 kr

 

Studiebesök utomkommunala
verksamheter
Avgift 
Grupp med upp till 25 personer 2 283 kr
Grupp med 26 personer eller fler 4 566 kr

Separata överenskommelser kan träffas

Senast granskad 2023-02-06 av CARPET