Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa N3 lokaler

Taxor för N3s lokaler från 1 augusti 2019.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Taxdefinitioner N3 Mötesplats för ung kultur

Taxa 1

Barn och ungdom upp till 25 år, samt föreningsverksamhet för dessa åldrar i linje med N3:s uppdrag.

Taxa 2

Vuxna, 26 år och äldre. Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, studieförbund, fackliga organisationer, Trollhättans Stads förvaltningar exempelvis skolor, fritidshem och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Övriga villkor och kostnader

Vid bokning ger husvärd en enkel instruktion av teknik med mera. Ytterligare assistans bokas på N3 och debiteras med 500 kronor per timma exklusive moms.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej. 

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

N3 salar och rum Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4
Ensemblerum ej utrustat/ tim 37 kr 62 kr 95 kr 235 kr
Undervisningsrum/tim 37 kr 62 kr 95 kr 235 kr
Afroensemblerum/tim
ej utrustning
67 kr 118 kr 157 kr 353 kr
Danssal liten/tim 53 kr 95 kr 129 kr 336 kr
Danssal stor/ tim 80 kr 146 kr 196 kr 504 kr
Bildsal liten/ tim 67 kr 118 kr 157 kr 336 kr
Bildsal stor/ tim 106 kr 179 kr 235 kr 504 kr
         
Konferensrum/ tim 37 kr 62 kr 95 kr 235 kr
Konferensrum halv dag 111 kr 185 kr 286 kr 706 kr
Konferensrum heldag 223 kr 370 kr 571 kr 1 411 kr
         
Datasal/ tim     112 kr 280 kr
Datasal/ halv dag     336 kr 840 kr
Datasal/ hel dag     672 kr 1 680 kr
Datasal enskild dator/tim 21kr 45 kr    
         
Kammarmusiksal/ tim 111 kr 179 kr 235 kr 353 kr
Kammarmusiksal/ halv dag     672 kr 1 064 kr
Kammarmusiksal/ hel dag     1 344 kr 2 688 kr
         
Orkestersal/ halv dag     672 kr 1 344 kr
Orkestersal/ hel dag     1 344 kr 2 688 kr
         
Blackbox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    896 kr 2 240 kr
Blackbox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    1 344 kr 3 360 kr
Whitebox/tim 111 kr 179 kr 235 kr 353 kr
Whitebox/halv dag     672 kr 1 064 kr
Whitebox hel dag     1 344 kr

2 128 kr

Stagebox/ halv dag
(50 procent vid rep.)
    1 344 kr 3 360 kr
Stagebox/ hel dag
(50 procent vid rep.)
    2 240 kr 5 600 kr

 

N3 Ljud & Bild studios Taxa 1 Taxa 2
Media/ beatstudio/ tim 21 kr 50 kr
Media/ beatstudio/ månad (3 tim/v) 223 kr 470 kr
Media/ beatstudio/ termin (3 tim/v) 466 kr 941 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ tim 170 kr 179 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ dag 1 007 kr 1 064 kr
Ljudstudio N3 Sonics/ helg (fre-sön) 2 226 kr 2 352 kr

 

N3 replokaler/ studio Minimum 2 band per mellan och stor lokal

Taxa 1 
lokal 

Taxa 2
lokal 

Taxa 1/ band Taxa 2/ band
Liten replokal/studio 1 230 kr 1 300 kr    
Mellan replokal/studio 1 558 kr 1 646 kr 784 kr 829 kr
Stor replokal/studio 1 897 kr 2005 kr 943 kr 997 kr

 

Studiebesök utomkommunala
verksamheter
Avgift 
Grupp med upp till 25 personer 2 120 kr
Grupp med 26 personer eller fler 4 240 kr

Separata överenskommelser kan träffas

Senast granskad 2020-10-05 av Clara B