Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa mobil läktare

Taxorna för mobil läktare gäller från 1 januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Taxa för mobil läktare: Per sektion 80 platser
Taxa per dygn för ideella föreningar idéburna organisationer och Trollhättans Stads förvaltningar samt vid arrangemang där Trollhättans Stad är medarrangör. 1 300 kr
Taxa per dygn för övriga, plus 25 procent moms. 2 600 kr

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Vid transport utanför Trollhättans kommun tillkommer transportkostnad. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.


Separata övernskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson