Sedlar av olika valörer

Taxa mobil läktare

Taxorna för mobil läktare gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Taxa för mobil läktare: Per sektion 80 platser
Taxa per dygn för ideella föreningar, idéburna organisationer och Trollhättans Stads förvaltningar samt vid arrangemang där Trollhättans Stad är medarrangör. 1 717 kr
Taxa per dygn för övriga, plus 25 procent moms. 3 435 kr

Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 procent av hyran.

Övriga villkor

Vid transport utanför Trollhättans kommun tillkommer transportkostnad.

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET