Sedlar av olika valörer

Taxa Båtplatser

Taxan för båtplatser gäller från 1 januari 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Båtplats Avgift
Plats med Y-bom inklusive
moms. Gäller 1 maj-30 september
1 615
  • Avser säsongsplatser i Trollhätte kanal utefter Strandgatan.

 

Senast granskad 2023-04-24 av JONHJO