Sedlar av olika valörer

Taxa Båtplatser

Taxan för båtplatser gäller från 1 januari 2021.

Person
Handläggare Carin Pettersson 0520-49 78 68
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid
Båtplats Avgift
Plats med Y-bom inklusive
moms. Gäller 1 maj -1 oktober
1 538
  • Avser säsongsplatser i Trollhätte kanal utefter Strandgatan.

 

Senast granskad 2021-06-30 av Carin Pettersson