Sedlar av olika valörer

Taxa N3 Kulturskola

Taxor för N3 Kulturskola gäller från 1 januari 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

N3 Kulturskola Avgift 
Kurser, Ensemble, orkester, El Sistema 0 kr
Instrumenthyra (halvår) 0 kr

Besök N3s webbsida för information om regler och anmälan

Framträdande av N3 Avgift 
Mindre grupp eller solist/tillfälle 2 208 kr
Stor ensemble/tillfälle 5 519 kr
Extra kostnader i samband med framträdandet
står arrangören för 

 

Senast granskad 2024-01-08 av CARPET