Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa N3 Kulturskola

Taxor för N3 Kulturskola gäller från 1 augusti 2019.

Person
Enhetschef N3 Sara Karlsson 0520-49 50 32
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Villkor

Eleven ska vara skriven i Trollhättans kommun samt vara mellan 5 – 25 år för att delta i N3 Kulturskolas verksamhet. Ålder för att börja är beroende på verksamhet. Sista antagningsdatum för N3 kulturskola är 30 september (hösttermin), respektive 15 februari (vårtermin).

Avanmälan av plats ska göras innan gällande termin startar eller innan första lektionstillfället, för att undvika debitering. Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället. Hel terminsavgift debiteras även om eleven avbryter sin undervisning innan terminen är slut.

Omfattning

N3 Kulturskola garanterar eleven minst 24 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid läsårsstart. Med lektionstillfälle menas undervisning, konserter, framträdanden, workshop med mera. Alla elever erbjuds möjligheten att vid minst ett tillfälle per läsår framträda inför publik.

Frånvaro som beror på eleven omfattas inte av garantin. Kontakt tas med vårdnadshavare vid två av varandra efterföljande frånvarotillfällen av eleven. Vid ogiltig frånvaro mer än fyra gånger per termin avslutas platsen.

Undervisning sker i grupp eller individuellt mellan 20 och 60 minuter per vecka beroende på ämne, elevens ålder och gruppens storlek.

Hel termin N3 Avgift 
Instrument 670 kr
Sång 670 kr
Dans 450 kr
Teater 450 kr
Körsång 300 kr
Låtskrivarkurs 450 kr
Bild och form (1,5 tim/ v) 670 kr
Cirkus 450 kr
Film 450 kr
Speciallinje musikal (2,5 tim/ v) 1 260 kr
Speciallinje musik (minimum 2,5 tim/ v) 1 260 kr
Speciallinje dans (minimum 2,5 tim v) 1 260 kr
Utökad tid individuell undervisning 40 min/ v  990 kr
Upptakten  450 kr
Paletten grund/ Paletten fortsättning 450 kr
Rytm Plus 450 kr
Suzukiundervisning 990 kr
Instrumenthyra 300 kr

  

Framträdande av N3 Avgift 
Mindre grupp eller solist/tillfälle 2000 kr
Stor ensemble/tillfälle 5000 kr
Extra kostnader i samband med framträdandet
står arrangören för 
Senast granskad 2020-02-11 av Jenny Persson