Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa N3 Kulturskola

Taxor för N3 Kulturskola gäller från 1 januari 2021.

Person
Enhetschef N3 Sara Karlsson 0520-49 50 32
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Villkor

Eleven ska vara skriven i Trollhättans kommun samt vara mellan 5 – 25 år för att delta i N3 Kulturskolas verksamhet. Ålder för att börja är beroende på verksamhet. Sista antagningsdatum för N3 kulturskola är 30 september (hösttermin), respektive 15 februari (vårtermin).

Avanmälan av plats ska göras innan gällande termin startar eller innan första lektionstillfället, för att undvika debitering. Betalningsskyldighet gäller från första lektionstillfället. Hel terminsavgift debiteras även om eleven avbryter sin undervisning innan terminen är slut.

Omfattning

N3 Kulturskola garanterar eleven minst 24 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid läsårsstart. Med lektionstillfälle menas undervisning, konserter, framträdanden, workshop med mera. Alla elever erbjuds möjligheten att vid minst ett tillfälle per läsår framträda inför publik.

Frånvaro som beror på eleven omfattas inte av garantin. Kontakt tas med vårdnadshavare vid två av varandra efterföljande frånvarotillfällen av eleven. Vid ogiltig frånvaro mer än fyra gånger per termin avslutas platsen.

Undervisning sker i grupp eller individuellt mellan 20 och 60 minuter per vecka beroende på ämne, elevens ålder och gruppens storlek.

Hel termin N3 Avgift 
Instrument 687 kr
Sång 687 kr
Dans 461 kr
Teater 461 kr
Körsång 308 kr
Låtskrivarkurs 461 kr
Bild och form (1,5 tim/ v) 687 kr
Cirkus 461 kr
Film 461 kr
Speciallinje musikal (2,5 tim/ v) 1 292 kr
Speciallinje musik (minimum 2,5 tim/ v) 1 292 kr
Speciallinje dans (minimum 2,5 tim v) 1 292 kr
Utökad tid individuell undervisning 40 min/ v  1015 kr
Upptakten  461 kr
Paletten grund/ Paletten fortsättning 461 kr
Rytm Plus 461 kr
Suzukiundervisning 1015 kr
Instrumenthyra 308 kr

  

Framträdande av N3 Avgift 
Mindre grupp eller solist/tillfälle 2050 kr
Stor ensemble/tillfälle 5125 kr
Extra kostnader i samband med framträdandet
står arrangören för 
Senast granskad 2020-12-18 av Jenny Persson