Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Granngårdens motionsanläggning

Taxor och avgifter för Granngårdens motionsanläggning från 1 januari 2017.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Hallar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Idrottshall/ tim 55 72 125
Idrottshall/ ungdomsmatch/ tim 95    
Badmintonbana/ tim 30 40  60
Squashhall/ tim 60 75 100
Omklädningsrum/ tim 30 40 55
Bastu/ tim 15 15 25

 

Hyra övrigt Avgift
Squashrack/ st 25
Badmintorack/ st 25
Fotboll 25

Taxdefintioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärs- och handikappföreningar

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 + 50%. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 + 100%.

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Arrangemang och tävlingar med entré debiteras med 15 procent av bruttointäkterna, dock minst minimihyra = 3 timmar. Tid över 3 timmar debiteras enligt taxa 3. 

För arrangemang av engångskaraktär samt där arrangören har företagssponsring kopplad till entrén kan separata avtal slutas. Utgångspunkten för avtalet skall dock vara 15 procent av bruttointäkterna. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning 

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det p.g.a. detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr/ tim exkl. moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt och abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt och abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Senast granskad 2018-09-26 av Jenny Persson