Pengar i närbild, sedlar och mynt

Taxa Granngårdens motionsanläggning

Taxor och avgifter för Granngårdens motionsanläggning från 1 augusti 2019.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

 

Hallar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Idrottshall/ tim 58 81 140
Idrottshall/ ungdomsmatch/ tim 101    
Squashhall/ tim 64 84 112
Omklädningsrum/ tim 32 45 67

 

Konstgräsplan träning/match utan entré Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Vecka 44-15 exklusive omklädningsrum/tim-enhetstaxa 370 370 370
Vecka 16-43 exklusive omklädningsrum/tim 105 135 235
  • Konstgräsplanen och idrottshallen disponeras av Lextorpskolan under skoltid klockan 8-16.
  • Fotbollsföreningar utan "egen" konstgräsplan betalar halv taxa vecka 16-23

Taxdefinitioner idrottsanläggningar och idrottshallar

Taxa 1

All fritid- och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 2

All fritidsverksamhet avsedd för pensionärer och personer med funktionsvariationer. Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa. 

Taxa 3

Övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och studieförbundens verksamhet. Trollhättans Stads förvaltningar och därmed jämförbar verksamhet.

Taxa 4

Abonnemang av företag, högskolor eller därmed jämförbara utbildningsinstitutioner samt verksamhet av kommersiell karaktär betalar enligt taxa 3 plus 50 procent. Utomkommunala hyresgäster betalar taxa 3 plus 100 procent. 

Arrangemang

Vid arrangemang debiteras enligt taxa 3 och 4. Därutöver debiteras tillkommande kostnader föranledda av arrangemanget. Extra kostnader i samband med arrangemanget står arrangören för.

Avbokning

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokat arrangemang, uttages timhyra enligt gällande taxa för bokad tid.

Skadegörelse

För anläggningar gäller att eventuell skadegörelse ersätts av hyresgästen. Vid tillfällen där Trollhättans stad underlåtit att utföra underhåll eller liknande och att det på grunda av detta uppkommer skada är ej hyres-gästen ersättningsskyldig.

Vaktmästarkostnader

Efter ordinarie öppethållande debiteras kostnader för vaktmästare, 500 kr per timma exklusive moms.

Kontrakt och abonnemang

För att teckna kontrakt eller abonnemang krävs att du fyllt 18 år. För den som ej nått denna ålder får målsman teckna kontrakt/ abonnemang.

Övriga villkor

Separata överenskommelser avseende tid och pris kan träffas. 

Uthyrning i andra hand är ej tillåten.

Belopp under 50 kronor faktureras ej.

Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande (religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning), främlingsfientliga, rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även uppsättande av symboler och budskap enligt ovan är förbjuden. Kontroll kan komma att ske. 

Senast granskad 2019-08-01 av Clara B