Ett svängt tak och skylt i rött där det står Folket Park.

Folkets Park

Folkets Park - en hundraårig festplats i Trollhättan! Här arrangeras dans, konserter, teater, mässor och privata möten och fester. Både privatpersoner, föreningar och arrangörer är välkomna att boka.

Verksamhet

Trollhättans Folkets Park, Parkhallen

Hitta hit

Hjulkvarnelundsvägen 7

Telefon

0520-495567 el 0520-496869

Övrig information

folketspark@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Folkets Park – en mötesplats för alla i Trollhättans stadspark. Med hundra år av folkligt nöje inpräntat i väggarna bjuder vi nyfiket upp framtidens fest, möten och evenemang till dans.

Lokaler som du kan hyra

Parkhallen 

Parkhallen är en uppskattad större lokal för mässor, möten, föreläsningar, kulturfester, danskvällar, konserter, teater, privata kalas och fester med mera. När du bokar Parkhallen får du instruktioner och råd inför din bokning.  

Parkhallen en gul träbyggnad i 80-tals stil.

Lokal möblerad för konferens.


Teaterladan 

Sommartid är Teaterladan trevlig för ex teater och musik. Teaterladan har upp till 450 sittplatser och är en unik sommarscen i Trollhättan. Teaterladan är byggd 1933 och är kulturhistorisk mycket värdefull och en upplevelse i sig.

Teaterladan en gul träbyggnad från 1933. Rabatter i förgrunden.


Dansbana, liten teaterscen, lotteribodar

I dessa byggnader kan du ha event med "folkparksnostalgi". Utedansbanan är inglasad och passar för dans och mindre event där du vill vara inne, men i utemiljö. Passar bäst under sommarhalvåret då dansbanan är ouppvärmd. Ej fest. Lotteribod med spelhjul där några personer står

Par som dansar


Pumphuset

Pumphuset är ett sommargalleri i Folkets Park. Här kan du som lokal konstnär göra din egen utställning. Pumphuset erbjuder en enkel utställningsmiljö.

Lokalen är ouppvärmd, utan belysning och obemannad. Den är dock spektakulär i sin utformning och har ett generöst ljuinsläpp via fönstren. I Pumphuset gör du din egen grej utifrån de förutsättningar som är. Du får endast hänga din konst på de tjocka träskrivorna som är monterad på väggarna, ej spika eller skruva i husets stenvägg. Du ansvarar själv för all marknadsföring, montering och bemanning av din utställning.

Pumphuset är primärt en utställninglokal men i mån av plats kan Pumphuset också hyras dagtid för ex ceremonier som dop, namngivning, vigsel eller publika arrangemang. Ej fest eller kalas med mat och dryck. 

Pumphuset-sommar626x347.png


Boka

För att boka och se hur du hittar till Folkets Park, klicka på Kontakt ovan.

Lokalerna i Folkets Park hyrs ut av Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen.


Folkets Park - del av Trollhättans Stadspark

De senaste åren har Folkets Park genomgått en förvandling och hamnat i kärnan av nya stadsdelen Hjulkvarnelund-Vårvik med stadens nya stadspark. 

  • Byggnaderna har till del renoverats utvändigt utifrån sina behov och tidsperiod. 
  • Parkhallen har renoverats invändigt där mycket återbrukats och fräschats upp genom exempelvis målning.
  • Folkets Park har fått en grön och trevlig parkmiljö med planeringar, träd, grusgångar, sittplatser, en evenmangsplats med mera. 
  • Folkets Park har byggts ihop med Lunnen och tillsammans bildar de två parkerna nu Trollhättans Stadspark! Hela parken omgärdas av ett fint staket, det finns en lekplats med tivoli, äventyrsgolv, ett vattenspel, damm och bäck för biologisk mångfald samt generösa lek- och grönytor med magnifika anrika träd. 
  • Stridsbergsbron knyter samman Hjulkvarnelund med Vårvik.

Läs om hela omvandlingen av Folkets Park och Lunnen till Trollhättans nya stadspark

Vi ser endast fötterna på ett dansande par.

Program Folkets Park

Folkets Park används till dans, festivaler, möten, mässor och privata fester som exempelvis bröllop. Här ser du vad som är på gång i Parkhallen och i Folkets park.

Sedlar av olika valörer

Taxa Folkets Park

Taxor för Folkets Park gäller från 1 januari 2024.

Relaterad information

Kom som du är!

Folkets Parks verksamhet har genomfört Samkrafters HBTQ+ Certifiering. Detta är en kvalitetsstämpel för verksamhetens arbete med inkludering. Certifieringen lägger särskilt fokus på HBTQ+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.

Senast granskad 2023-10-06 av JENPER