barn sitter på golvet och läser varsin bok

Barnkultur

Trollhättans Stad satsar på barn och unga. Vi har flera verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn och deras vuxna.

Person
Förvaltningschef Tommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Barnkulturlördagar

Under vår och höst välkomnas alla barn och deras vuxna på Barnkulturlördagar i Trollhättan. På en Barnkulturlördag får du uppleva roliga barnaktiviteter. Ofta är det en kort föreställning med teater, musik eller kanske trolleri. Men det kan också vara pyssel och skapande på programmet.

Barnkulturlördagarna sker oftast på N3 eller Stadsbiblioteket, men kan också ta plats i andra kulturhus som Konsthallen, Innovatum Science Center eller Kronan Kulturhus. Det är alltid fri entré till Barnkulturlördagar. 

Mer om Barnkulturlördagar på trollhattan.se/n3

N3 Mötesplats för ung kultur

På N3 kan alla barn och unga få uttrycka sig och få utlopp för sin kreativitet. I N3 Kulturskola kan barn lära sig att spela instrument, sjunga, dansa, uttrycka sig i bild och form och mycket annat. Genom N3 Kulturbyrå möter barnen kulturen i skolan.

I huset som ligger på Innovatumområdet finns lokaler för det mesta, replokaler, dans- och dramasalar, musikrum, bildsalar, mediarum, scener, inspelningsstudio, utställningssal. På N3 ordnas också Barnkulturlördagar och många andra aktiviteter för barn och ungdomar. Ibland möter du N3 på lekplatsen, på Fallens Dagar eller i samband med andra arrangemang i Trollhättan. Under loven är det särskilt mycket på gång!

N3 mötesplats för ung kultur

Kronan Kulturhus

På Kronan Kulturhus arrangeras musik, teater, sagostunder, bokklubbar och mycket mer för barn. Varje månad ordnar Kronan bibliotek roliga aktiviteter för ökad läslust och språkutveckling. Till Klubb Kul kan barn komma varje vardag efter skolan och få utlopp för sin kreativitet. Varje vår bjuder kulturhuset på Hela Kronan Gungar, en stor familjefestival på Kronogårds torg. Under loven är det särskilt mycket på gång!

Kronan Kulturhus facebooksida

Trollhättans bibliotek

Stadsbiblioteket, Sylte bibliotek och Kronan bibliotek samt Bokbussen erbjuder förutom barnböcker och media ett omfattande barnkulturprogram. Varje vecka händer det roliga aktiviteter för barn och deras vuxna! Under loven är det särskilt mycket på gång. 

Trollhättans Stadsbibliotek

Konsthallen Trollhättan

Trollhättan har en egen konsthall som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Konsthallen genomför pedagogiska projekt tillsammans med exempelvis N3 och Innovatum Science Center och skolor där barn får utforska, lära och skapa. 

Konsthallen välkomnar barngrupper på visning. Alla utställningar kan anpassas utifrån barnens ålder, från förskoleklass upp till gymnasieålder och unga vuxna.

Konsthallen Trollhättan

Senast granskad 2020-10-21 av Jenny Persson