barn sitter på golvet och läser varsin bok

Barnkultur

Trollhättans Stad satsar på barn och unga. Vi har flera verksamheter som erbjuder kulturaktiviteter för barn och deras vuxna.

Person
FörvaltningschefTommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

N3 Mötesplats för ung kultur

På N3 kan alla barn och unga få uttrycka sig och få utlopp för sin kreativitet. I N3 Kulturskola kan barn lära sig att spela instrument, sjunga, dansa, uttrycka sig i bild och form och mycket annat. Genom N3 Kulturbyrå möter barnen kulturen i skolan.

I huset som ligger på Innovatumområdet finns lokaler för det mesta, replokaler, dans- och dramasalar, musikrum, bildsalar, mediarum, scener, inspelningsstudio, utställningssal. På N3 ordnas också Barnkulturlördagar och många andra aktiviteter för barn och ungdomar. Ibland möter du N3 på lekplatsen, på Fallens Dagar eller i samband med andra arrangemang i Trollhättan. Under loven är det särskilt mycket på gång!

N3 mötesplats för ung kultur

Kronan Kulturhus

På Kronan Kulturhus arrangeras musik, teater, sagostunder, bokklubbar och mycket mer för barn. Varje månad ordnar Kronan bibliotek roliga aktiviteter för ökad läslust och språkutveckling. Till Klubb Kul kan barn komma varje vardag efter skolan och få utlopp för sin kreativitet. Varje vår bjuder kulturhuset på Hela Kronan Gungar, en stor familjefestival på Kronogårds torg. 

Kronan Kulturhus facebooksida

Trollhättans Stadsbibliotek

Stadsbiblioteket, Sylte bibliotek och Kronan bibliotek samt Bokbussen erbjuder förutom barnböcker och media ett omfattande barnkulturprogram. Varje vecka händer det roliga aktiviteter för barn och deras vuxna! Under loven är det särskilt mycket på gång. 

Trollhättans Stadsbibliotek

 

Senast granskad 2019-01-31 av Clara Bengtsson