Servicelinjen buss

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv. Om du har behov av hjälp under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare.

Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan efter prövning beviljas dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå eller röra dig.

Taxichaufför hjälper dam in i bilen

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss.

Kvinna som ska åka med färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik, trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Ett ljusblått parkeringstillstånd för rörelsehindrad och en p-skiva med en vy från Trollhättan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Har du svårt att gå? Då kan du har rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Senast granskad 2017-10-16 av Jonathan Hjort