Servicelinjen buss

Resor, transporter och besök

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv. Om du har behov av hjälp under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg.

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning.

Riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning och inte kan resa ensam i linjetrafik kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Har du svårt att gå? Då kan du har rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Senast granskad 2020-07-01 av jonathan.hjort@trollhattan.se