Ett tåg

Riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning och inte kan resa ensam i linjetrafik kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik, trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Resor som inte innefattas i reglementet för färdtjänst, och som ska göras från och till samt utanför färdtjänstområdet, är att beakta som riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst regleras i Lagen om riksfärdtjänst.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Senast granskad 2021-04-21 av Jonathan Hjort