Famlj i bakgrunden, som leker med pappersgubbar i förgrunden

Trygg och säker

I Trollhättan pågår ständigt ett aktivt säkerhetsarbete med flera samlade åtgärder för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du skall alltid känna dig trygg och säker i ditt hem och i ditt bostadsområde, och många insatser görs i Trollhättan för att alla invånare ska kunna känna sig trygga. Trygghet är ett av de prioriterade folkhälsomål som Folkhälsorådet arbetar för.

Viktiga kontaktuppgifter

Instans Telefonnummer
SOS Alarm 112
Polisen 114 14
Nationellt informationsnummer 113 13
NÄL, Norra Älvsborgs länssjukhus 010-435 00 00
Sjukvårdsrådgivningen, dygnet runt 1177
NÄRF, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 0521-26 59 00
Giftinformation (ej akuta fall) 08-33 12 31
Brottsofferjouren 116 006
Bris 0200-23 02 30
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
Jourhavande präst 112

Det säkerhetspolitiska läget

Trollhättans Stad följer händelseutvecklingen och bedömningar från nationella myndigheter. Just nu intensifieras en del aktiviteter som är kopplade till vår beredskap, exempelvis översyn av våra skyddsrum. Vi har också beredskap för att kunna

Relaterad information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. 

DinSäkerhet.se

Folkhälsoarbete är systematiskt, målinriktat arbete som görs för att nå god och jämlikt fördelad hälsa i Trollhättans Stad.

Folkhälsa

Senast granskad 2023-08-28 av ANDGLE