Det säkerhetspolitiska läget

Trollhättans Stad följer händelseutvecklingen och bedömningar från nationella myndigheter. Just nu intensifieras en del aktiviteter som är kopplade till vår beredskap, exempelvis översyn av våra skyddsrum. Vi har också beredskap för att kunna vidta åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget i stort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har inrättat sin krisorganisation för att kunna hantera de frågor som uppstår på ett samordnat sätt. Där har vi grupper som arbetar med att kunna ta emot flyktingar på kort sikt, identifierar möjligheter att utöka flyktingmottagandet kraftigt på lite längre sikt, samt ser över vilka åtgärder vi kan behöva genomföra utifrån det säkerhetspolitiska läget i övrigt.

På webbplatsen krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet, samt vart du kan vända dig för att få stöd.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

I Trollhättan är skyddsrummen spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus, skolor och industrifastigheter.

Skyddsrum - Trollhättans stad (trollhattan.se)

Du kan läsa mer om våra krisförebyggande insatser på vår webbplats.

Handlingsplan - Trollhättans stad (trollhattan.se)

Civilt försvar - lokala organisationer. Det finns flera lokala organisationer inom civilförsvaret där du som är intresserad och vill hjälpa till kan engarera dig. Läs mer på vår webbplats:

Civilt försvar Trollhättans Stad (trollhattan.se)

 

Källkritik - vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Källkritik - Krisinformation.se

 

Förberedd - passa på att se över din hemberedskap, engagera dig, och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se)

Senast granskad 2022-11-29 av PERIVA