Civilt försvar

Det civila försvaret är en del av totalförsvaret (militära- och civila försvaret) och har sin utgångspunkt i samhällets krisberedskapsarbete. Civilt försvar omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Målsättningen med det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Ett beslut fattades av regeringen 2015 som tydliggjorde uppdraget för bland annat Sveriges kommuner. Regeringen pekar på att kommuner och landsting ska stärka sin förmåga till:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap.
  • Aktörsgemensam samverkan som möter höga krav på sekretess och robusthet.
  • Planering för att verka från alternativ eller skyddad ledningsplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin tur tilldelat ekonomiska medel till kommunerna som ska användas till fyra uppgifter:

  • Öka kunskapen om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll
  • Delta i övningsverksamhet avseende totalförsvaret
  • Stärkt säkerhetsskydd
  • Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet

Höjd beredskap Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Lokala organisationer civilt försvar

Det finns flera lokala organisationer inom civilförsvaret där du som är intresserad och vill hjälpa till kan engarera dig:
Trollhättans lottakår

Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Röda korset i Trollhättan

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Kontakta Röda korset i Trollhättan och se hur du kan hjälpa till.

Civilförsvarsbundet Västra Götaland

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.

FAK Norra Älvsborg, Frivilliga Automobilkårens Riksförbund

Frivilliga automobilkårens verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver.

Frivilliga motorcykelkåren BohusDal

Frivilliga motorcykelkåren BohusDal är en av 39 kårer spridda över hela Sverige. Föreningen startades 1999 i Uddevalla där de finns kvar än idag, deras område är stort med medlemmar i Trollhättan, Uddevalla, Lysekil, Vänersborg, Sollebrunn och Åmål med mera.

De utbildar och förser försvaret med ordonnanser, deras ordonnanser bistår polis och räddningstjänst vid eftersök och skogsbränder.

Insatsingenjörerna

Insatsingenjörerna rekryterar och utbildar personal till både militär och civil befattningar inom totalförsvaret. IIR fungerar som kompetenspool dit civila och militära organisationer eller myndigheter kan vända sig för att knyta till sig personal till totalförsvarsuppgifter.

Som medlem i föreningen får du ett unikt kontaktnät inom bygg, anläggning och infrastruktur. Genom de befattningar insatsingenjörerna förmedlar har ni också möjlighet att göra en insats för samhället och totalförsvaret.

Frivilliga Radioorganisationen

Frivilliga radiorganisationen arbetar med säkert samband och erbjuder sina medlemmar utbildning och intressant verksamhet för hela familjen. Deras uppgift sammanfattas i sin slogan: "Radio, tele och data i samhällets tjänst".

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. De förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.

Relaterad information

Mer information om krisberedskap:

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Senast granskad 2022-11-22 av PERIVA