Trygghetspunkter

Vid extraordinära händelser, till exempel vid allvarliga olyckor, angrepp eller vid utrymningsbehov kan delar av Trollhättans Stads invånare beroende på händelse, behöva hjälp under en kortare eller längre period. Därför har så kallade trygghetspunkter inrättats på ett antal platser i kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En trygghetspunkt är en geografisk plats eller lokal där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion exempelvis kan få:

  • Aktuell information
  • Enklare sjukvård, krisstöd
  • Vila
  • Värme
  • Vatten
  • Enklare förtäring

Om en trygghetspunkt öppnas kommer kommunen informera om detta via sina kommunikationskanaler och SR P4.

Viktigt att vara förberedd

När en kris inträffar är den egna bostaden i regel den tryggaste platsen, även om till exempel ett el- eller värmebortfall inträffat och temperaturen är betydligt lägre än normalt, särskilt vintertid.

Det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Du kan själv förbereda dig för att lättare hantera att till exempel vatten, el eller mobilnätet slås ut under en längre tid. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta. 

Ett bra tips är att packa en krislåda med saker som är bra att ha.

Förbered dig för kris – MSB

 

 

 

 

Senast granskad 2022-09-26 av PERIVA