Brottsförebyggande arbete

Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt samhälle. För att skapa detta behöver vi arbeta med att främja trygghet och förebygga brott.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trygghet och säkerhet är centrala värden för vår livskvalitet. Därför är det trygghetsskapande arbetet prioriterat i Trollhättan. I Stadens styrande policy för folkhälsa och trygghet återfinns skrivningen ”Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för att utveckla en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan”.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från alla människors behov av trygghet. Begreppet trygghet har olika innebörd för varje individ och alla invånare i Trollhättan har ett ansvar att arbeta för allas gemensamma trygghet.

Kommunen samarbetar med många olika aktörer för att göra Trollhättan till en trygg och säker plats. Det finns en trygghetsgrupp med representanter från flera olika aktörer som samordnar det förebyggande arbetet. Aktiviteter som arrangeras är bland annat trygghetsronder, medborgardialog samt samordning av trygghetsvandrare för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Trollhättans Stads brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan kommunen, polisen och frivilligorganisationer. Grannsamverkan bedrivs i ett flertal bostadsområden.

Ett nätverk bestående av frivilligorganisationer och kontaktmän för grannsamverkan träffas årligen för informationsutbyte. Aktiviteter som arrangeras är bland annat trygghetsronder, medborgardialog samt samordning av trygghetsvandrare för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

Undrar du något om våra aktiviteter, går det bra att kontakta johanna.c.winqvist@trollhattan.se

Polisanmäl stöld och förlust (Akut ärende/pågående brott skall alltid larmas via telefon 112)

Brottsförebyggande rådet 

Vad kan jag göra?

Många insatser görs i Trollhättan för att alla invånare ska kunna känna sig trygga. Trygghet är ett av de prioriterade folkhälsomålen och Trollhättans kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i.

Relaterad information

Vem som helst kan drabbas av brott. Den som råkar vara på fel ställe vid fel tidpunkt kan bli ett brottsoffer.
Kontakta Brottsofferjouren på 0200-21 20 19, Stöd som ger kraften tillbaka

Besök Brottsofferjourens webbplats

Senast granskad 2023-06-20 av JOADEBLA