Vad kan jag göra?

Många insatser görs i Trollhättan för att alla invånare ska kunna känna sig trygga. Trygghet är ett av de prioriterade folkhälsomålen och Trollhättans kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trygghet är allas vårt ansvar och i denna folder hittar du information om vad du själv kan göra för din trygghet: starta grannsamverkan och bli trygghetsvandrare. Du får också information om vilka nummer och vid vilka tillfällen du ska ringa polisen.

Grannsamverkan

Du ska känna dig trygg och säker i ditt hem och i ditt bostadsområde. Vill du minska risken för inbrott i din bostad? Starta grannsamverkan för att öka trivseln i ditt bostadsområde. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan bygger på att grannar håller en naturlig kontakt med varandra och skärper vaksamheten i och kring ert boende. Det minskar förutsättningarna för brott och ökar trygghet och trivsel i ert bostadsområde. Att starta ett grannsamverkansområde är helt kostnadsfritt och du får hjälp att starta upp grannsamverkan bland annat med att tillhandahålla skyltar och dekaler.

Trygghetsvandrare

När fler människor är ute i rörelse i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Syftet är att vara en vuxen förebild och att vara ett medmänskligt stöd för ungdomar, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Är du intresserad av att bli trygghetsvandrare? Trollhättans Stad stöttar trygghetsvandrare i Trollhättan och arrangerar utbildningsträffar. Du får prova på att släcka bränder och lär dig hur du ska tänka vid brand. Polisen lär ut hur du ska agera. Du erbjuds också utbildning i hjärtoch lungräddning. Trygghetsvandringarna sker helt ideellt. Du får låna en väl synlig jacka för att bli igenkänd ute.

När och vart ska jag ringa?

114 14 när man ska anmäla brott, lämna tips eller övriga ärenden

112 för akut behov av polis

Mer information om de olika insatserna får du av: Johanna Winqvist, folkhälsohandläggare Telefon: 0520-49 79 77 E-post: johanna.c.winqvist@trollhattan.se

Broschyr på olika språk

trygghet Svenska.pdf

Trygghet Arabiska.pdf

Trygghet BKS - Sigurnost.pdf

Trygghet Engelska - Security.pdf

Trygghet Finska

Trygghet Somaliska - Xasilooni.pdf

Senast granskad 2023-06-20 av JOADEBLA