Foldrar om Grannsamverkan

Grannsamverkan

Ett bra sätt att minska risken för inbrott och öka trygghet och trivsel i sitt bostadsområde är att starta grannsamverkan. Du får hjälp att komma igång och det är helt kostnadsfritt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Har du frågor eller är intresserad av att starta upp ett grannsamverkansområde – kontakta Katarina Nyman, enligt kontaktinformationen ovan.

Bakgrund

Varje år drabbas allt för många familjer av inbrott i sina bostäder. Mer än hälften av dessa sker i villor. Ett sätt att minska risken att bli utsatt för brott är att starta upp grannsamverkan i ditt eget bostadsområde.

Trollhättans Stad har prioriterat trygghetsfrågorna och handlingsplanen för det brottsförebyggandearbetet i kommunen är inriktad på samverkan med frivilliga organisationer för att skapa trygghet i kommunen.

I Trollhättan finns det för närvarande cirka 150 områden med Grannsamverkan mot brott.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta uppnås genom det sociala nätverk som skapas av de boende med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra.

Hur startar jag upp?

 • Ta kontakt med dina grannar och undersök intresset för att starta ett grannsamverkansprojekt
 • Fyll i anmälan och deltagarlista
 • Kontakta samordnaren på Trollhättans Stad
 • Besiktiga området tillsammans med polis
 • Sätt upp skyltar och dekaler
 • Lämplig storlek på ett område är t ex ett kvarter/villaområde eller en bostadsrättsförening/vägsamfällighet
 • Grannsamverkan är helt kostnadsfritt för de områden som startar upp

Huvudkontaktpersonens uppgift är att

 • Upprätta deltagarlista över boende i området
 • Lämna deltagarlistan till samordnaren på Trollhättans Stad
 • Besiktiga området tillsammans med polis och bestämma var skyltar skall sitta
 • Utse kontaktpersoner för delområden med ca 10-20 hushåll
 • Fördela informationsmaterial och dekaler till kontaktpersoner/boende
 • Hålla kontakten med samordnaren och kontaktpersoner
 • Meddela nyinflyttade om grannsamverkan
 • Meddela förändring i deltagarlistan till samordnaren
 • Delta vid ev. uppföljningsmöten och på den årliga trygghetskvällen

Krav för deltagande

 • Föra inventarieförteckning samt märka stöldbegärlig egendom
 • Meddela grannar, huvudkontakt- och/eller kontaktperson om man är bortrest mer än en vecka
 • Hjälpa grannar vid semestrar mm
 • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt
 • Vara allmänt vaksam. Kontakta polisen, huvudkontakt- och/eller kontaktperson om man ser något som är “fel”

Vad kan jag göra själv?

 • Använda godkända lås. Många inbrott sker via altan- eller källardörr
 • Koppla rörelsedetektorer till ytterlampor
 • Skaffa timer som tänder och släcker inomhusbelysning
 • Installera fönsterlås, även till källarfönster
 • Installera larm
 • Klippa ner häckar och skymmande vegetation så att det blir bättre insyn i trädgården
 • Låt leksaker ligga i trädgården som om någon just varit där och snart kommer tillbaka
 • Låt tvätt hänga kvar på torkvindan
 • Låt köket se ut som om du bara är tillfälligt borta. Låt lite saker stå framme
 • Vidarekoppla telefonen. Ha inget meddelande på telefonsvararen som säger att du inte är hemma.

Vad kan jag be grannen göra när jag är bortrest?

 • Ta in posten
 • Lägga sopor i sopkärlet
 • Klippa gräsmattan på sommaren eller skotta bort snö på vintern
 • Parkera sin bil på min uppfart eller parkeringsplats
 • Tända och släcka lampor
 • Vattna blommor
 • Dra upp och ner persienner
 • Anteckna registreringsnummer på misstänkta bilar som kör runt i området
 • Gå en runda runt huset och kolla
 • Hänga tvätt på torkvindan

Vad gör samordnaren på Trollhättans Stad?

 • Tillhandahåller skyltar, dekaler och informationsbroschyrer
 • Lånar ut märkutrustning
 • Har förteckning över grannsamverkansområden
 • Samordnar upptaktsmöten
 • Kommer gärna ut i föreningar och informerar om grannsamverkan

Kommande upptaktsmöten

Senast granskad 2024-02-19 av ANDLJU