Trygghetsrond

Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Lokalkännedom gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga och trevliga att vistas i och vilka som upplevs som mindre trygga. Denna kunskap är viktig då man vill förändra och förbättra i ett område.

Person
Hållbarhetsstrateg Gigi Cederholm 0520-49 79 77
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Under trygghetsronden går vi igenom området och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Genom dialog tar vi tillsammans fram förslag på åtgärder. Medverkande är de som bor, arbetar och verkar i området, polis, räddningstjänst samt tjänstemän från Trollhättans Stad.

Efter trygghetsronden benar vi ut vem/vilka som ansvarar för föreslagna åtgärder och skriver protokoll, som skickas till berörda samt läggs ut på denna sida. Även en rapport skrivs och läggs ut på hemsidan. 

Trygghetsrond Trollhättan

 

Kommande Trygghetsronder

Informationen publiceras här inför kommande trygghetsronder.

Strömslund

Senast granskad 2020-11-19 av Clara B