Medborgarlöfte

Sedan 2010 har Trollhättans Stad och polisen haft en samverkansöverenskommelse för att stadfästa samverkan. Till den överenskommelsen görs årligen en åtgärdsplan, som bygger på en probleminventering. De två dokumenten kompletteras sedan 2015 av ett Medborgarlöfte.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samverkansöverenskommelse mellan Trollhättans Stad och Polisområde Östra Fyrbodal

Överenskommelsens syfte är att synliggöra och ytterligare effektivisera samverkan mellan polisen och Trollhättans Stad men också att beskriva och tydliggöra prioriterade områden och insatser när det gäller att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i Trollhättans kommun.

Undertecknad Samverkansöverenskommelse

 

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan polisen och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Medborgarlöfte i Trollhättan 2023-2024

 

Senast granskad 2023-02-17 av JOADEBLA