Medborgarlöfte

Sedan 2010 har Trollhättans Stad och polisen haft en samverkansöverenskommelse för att stadfästa samverkan. Till den överenskommelsen görs årligen en åtgärdsplan, som bygger på en probleminventering. De två dokumenten kompletteras sedan 2015 av ett Medborgarlöfte.

Person
FolkhälsostrategJohanna Linnarsson 0520-49 79 70
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Samverkansöverenskommelse mellan Trollhättans Stad och Polisområde Östra Fyrbodal

Överenskommelsens syfte är att synliggöra och ytterligare effektivisera samverkan mellan polisen och Trollhättans Stad men också att beskriva och tydliggöra prioriterade områden och insatser när det gäller att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i Trollhättans kommun.

Undertecknad Samverkansöverenskommelse

Samverkansinsatser samt prioriterat inriktningsområde 2017

Inom ramen för överenskommelsen ska polisen och Trollhättans Stad ta fram en årlig åtgärdsplan baserad på en gemensamt framtagen problembild. Till grund för problembilden ligger dialoger samt dokument som visar på hur människors upplevda trygghet ser ut och hur den anmälda brottsligheten ser ut.

Undertecknad Probleminventering och åtgärdsplan

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan polisen och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Undertecknat Medborgarlöfte i Trollhättan 2017

För att få reda på var och vad ni som invånare upplever som otryggt, togs det fram en enkätundersökning här på vår hemsida. Med den kunskapen satte polisen och kommunen ihop ovanstående löften om konkreta åtgärder som ska göra Trollhättan ännu tryggare.

Här kan du läsa de inkomna svaren på enkätundersökningen

Tack alla för er medverkan - utan er hade det inte blivit något!

Senast granskad: 2017-02-16 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)